Пріоритети зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій у контексті захисту критичної інфраструктури - Статья

бесплатно 0
4.5 200
Критична інфраструктура — система, що забезпечує функції, порушення яких може призвести до значних негативних наслідків для соціально-економічного розвитку країни. Основні причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Функціонування численних гірничодобувних, хімічних, енергетичних підприємств, значна кількість промислово-міських агломерацій і висока щільність населення в них зумовлюють зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій (НС) з масштабними негативними наслідками через загрозу пошкодження та руйнування обєктів критичної інфраструктури (КІ). Вітчизняне законодавство визначає такі категорії обєктів з особливими умовами забезпечення їхнього захисту й функціонування, що згідно зі світовою практикою можуть належати до критичної інфраструктури [1]: - підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією є обстановка на окремій території чи субєкті господарювання на ній або водному обєкті, що характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоровю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи обєкті, провадження на ній господарської діяльності [2]. У публікації ризик розглядається як поєднання негативних наслідків події або загрози та повязаної з ними ймовірності її виникнення [4]. Проведений аналіз засвідчив наростання загрози зниження рівня безпеки численних обєктів критичної інфраструктури в Україні внаслідок понаднормової експлуатації споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж, що працюють на межі вичерпання свого ресурсу і формують серйозні ризики виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру для безпеки функціонування обєктів критичної інфраструктури [11; 12].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?