Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 109
Пріоритетні напрямки розвитку та удосконалення інвестиційної політики в Україні. Основи державної підтримки інвестування. Інновації Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності в Україні. Створення сприятливого клімату для інвесторів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Національний транспортний університет, Київ, УкраїнаІнвестиційна діяльність відіграє значну роль у забезпеченні стійкого економічного зростання країни, здійсненні структурної модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в економіку країни обмеженість можливості державного інвестування та наявність низки ризиків для покращення тенденцій інвестиційної політики зумовлюють необхідність того, щоб державна інвестиційна політика була спрямована на впровадження дієвих механізмів стимулювання залучення вітчизняного та іноземного капіталу та створення ефективної системи управління інвестиційними процесами. Враховуючи, що інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки, розвязання соціальних і економічних проблем, то ключовими завданнями державного управління є покращення інвестиційної політики, активізація інвестиційної активності, накопичення інвестиційних ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку економіки [2]. З метою формування сприятливого інвестиційного середовища необхідно врегулювати на законодавчому рівні механізм взаємодії регіональних центрів з інвестицій та розвитку з органами ліцензування та дозвільними органами. Основи державної політики в інвестиційній сфері мають бути спрямовані на стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів.Отже, не зважаючи на незначне пожвавлення інвестиційної діяльності, інвестиційна політика залишається несприятливим через політичну та економічну нестабільність, криміногенну ситуацію в державі, недосконалу податкову систему, відсутність належних гарантій інвесторам, корупцію, низький рівень використання новітніх технологій та конкурентоспроможності вітчизняних товарів, який відвертає увагу іноземних інвесторів і значно перевищує значимість багатих природних ресурсів, науково-технологічного потенціалу, кваліфікованої і відносно дешевої робочої сили та інших факторів в очах іноземних інвесторів, які перш за все керуються власними інтересами і ставлять собі за мету отримати максимальний прибуток. Тому Україна має зробити все можливе для того, щоб покращити своє загальне становище і зайняти гідне місце розвиненої європейської держави на ряду з провідними країнами світу. Основним завданням регулювання інвестиційної діяльності має стати: створення сприятливого інвестиційного середовища шляхом стимулювання національних інвесторів здійснювати інвестиції; концентрація грошових потоків на пріоритетних напрямах розвитку економіки; акумуляція достатнього обсягу фінансових ресурсів у провідних банках країни; забезпечення доступності кредитів для позичальників шляхом зниження їх вартості; забезпечення пріоритетного виділення кредитних ресурсів на пільгових умовах рефінансування банкам, які кредитують високоефективні інвестиційні проекти тощо. В умовах обмеженості бюджетних ресурсів важливо, щоб обєктом підтримки були немісцеві органи влади, а цільові програми вирішення системних проблем: структурної перебудови економіки регіону та максимального використання його внутрішнього потенціалу інноваційного оновлення основних фондів підприємств та створення нових підприємств; реструктуризації існуючих підприємств та диверсифікації виробництва. Інвестиційний клімат в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mfa.gov.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?