Пріоритети та загрози трансформації зайнятості в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 106
Дослідження дефініції "трудовий потенціал". Узагальнено основні тенденції трансформації зайнятості на теренах українського ринку праці за ключовим точками та визначено головні пріоритети та загрози означеного процесу. Аналіз рівня зайнятості в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Смачило В.В. канд. екон. наук, доц., проф., miroslava.valya@ukr.netОбобщены основные тенденции трансформации занятости на просторах украинского рынка труда по ключевым точкам и определены, главные приоритеты, и угрозы, указанного процесса. Зайнятість, неформальна зайнятість, нетрадиційна зайнятість, структурно-динамічний аналіз. В той же час, динамічність соціально-економічних трансформацій, які надають ключову роль людині, вимагають адаптації існуючих механізмів формування трудового потенціалу та управління зайнятістю, що потребує систематичного вивчення причин змін і їх напрямів. Відповідно, зміни, що відбуваються в зайнятості населення, тим чи тим способом визначають трудовий потенціал країни. Феномен нестандартної (нетиповою) праці слід розглядати в її антагоністичному аспекті - стандартної (типової) зайнятості, якою, згідно українського законодавства, вважається повна зайнятість - зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором [4].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?