Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями - Автореферат

бесплатно 0
4.5 202
Здійснення поглибленого аналізу стану та перспектив розвитку національної економіки з урахуванням загальносвітових тенденцій. Розроблення методичних підходів до визначення прогнозних обсягів капіталовкладень, засад прогнозу можливої виробничої потужності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИРобота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України. Беседін Василь Федорович, НДЕІ Міністерства економіки України, завідувач відділом макроекономічного прогнозування Захист відбудеться 8 червня 2006 року о 16 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: 01103, Київ - 103, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: 01103, Київ - 103, бульвар Дружби народів, 28, перший поверх.Непропорційно велика частка морально застарілого, технічно зношеного обладнання та устаткування, енерговитратних технологій (особливо в енергетиці, чорній металургії, нафтохімічній промисловості, інших енергоємних галузях), орієнтація на дешеві в девяностих роках паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) призвели до надмірних рівнів та нераціонального їх використання. Старіння основних фондів в Україні, зниження ефективності їх використання, як правило, супроводжується зростанням питомих витрат ПЕР на виробництво одиниці продукції, робіт, послуг. Дослідженню економічних проблем енергетичного забезпечення розвитку суспільства виходячи з стабілізації та структурних зрушень в промисловому виробництві, соціальній сфері на стадії розроблення напрямів та переходу до ринкових перетворень присвячені численні роботи провідних вчених - економістів, спеціалістів-практиків серед яких Алимов О.М., Амоша М.І., Беседін В.Ф., Геєц В.М., Долінський А.А., Карп І.М., Ковалко М.П., Корчевой Ю.П., Кулик М.М., Півняк Г.Г., Сургай М.С., Шидловський А.К. та інші. А тому необхідні комплексні дослідження і створення напрямів такої моделі розвитку ПЕК і суміжної виробничої та організаційної інфраструктури, реалізація якої повинна забезпечити потреби економіки України в ПЕР при обєктивно обгрунтованих витратах на їх власне виробництво та послаблення залежності держави від імпорту енергоносіїв.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?