Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями - Автореферат

бесплатно 0
4.5 202
Огляд сегментів ПЕК та суміжних виробництв для зміцнення паливно-енергетичної бази країни в сучасних умовах розвитку економіки. Оптимізація показників попиту і пропозиції ПЕК на ринку. Рекомендації по скороченню споживання енергоресурсів в економіці.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНепропорційно велика частка морально застарілого, технічно зношеного обладнання та устаткування, витратних технологій (особливо в енергетиці, чорній металургії, нафтохімічній промисловості, інших енергоємних галузях), орієнтація на дешеві в девяностих роках паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) призвели до надмірних рівнів та нераціонального їх використання. Старіння основних фондів в Україні, зниження ефективності їх використання, як правило, супроводжується зростанням питомих витрат ПЕР на виробництво одиниці продукції, робіт, послуг. Дослідженню економічних проблем енергетичного забезпечення розвитку суспільства виходячи з стабілізації та структурних зрушень в промисловому виробництві, соціальній сфері на стадії розроблення напрямів та переходу до ринкових перетворень присвячені численні роботи провідних вчених - економістів, спеціалістів-практиків серед яких Алимов О.М., Амоша М.І., Беседін В.Ф., Геєц В.М., Долінський А.А., Карп І.М., Ковалко М.П., Корчевой Ю.П., Кулик М.М., Півняк Г.Г., Сургай М.С., Шидловський А.К. та інші. А тому необхідні комплексні дослідження і створення напрямів такої моделі розвитку ПЕК і суміжної виробничої та організаційної інфраструктури, реалізація якої повинна забезпечити потреби економіки України в ПЕР при обєктивно обґрунтованих витратах на їх власне виробництво та послаблення залежності держави від імпорту енергоносіїв.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?