Пріоритети соціальної політики регіону щодо підвищення якості життя населення - Статья

бесплатно 0
4.5 146
Підвищення ролі регіонів у здійсненні модернізаційних перетворень. Аналіз факторів, що перешкоджають підвищенню якості життя. Аналіз показників визначення ресурсної ефективності та визначення якості життя. Розробка регіональної соціальної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯПри визначенні якості життя пропонується використовувати систему показників, що відбивають як обєктивні характеристики (споживання матеріальних благ, тривалість життя, система освіти та ін), так і субєктивне уявлення жителів регіону про умови їх життя. В умовах глобалізації економіки та інтеграції бізнес-процесів актуалізувалася потреба пошуку пріоритетів соціальної політики щодо підвищення якості життя населення, ефективних шляхів і способів реалізації соціальних реформ, які сприяють підвищенню якості життя населення У суспільстві виникла нагальна необхідність обґрунтування оптимальних методів і механізмів вирішення завдань соціальної політики, орієнтованої на підвищення соціально-економічного рівня регіонів, розвиток їх соціальних комплексів, вдосконалення рівня і якості життя населення [7, с. До факторів, що перешкоджає підвищенню якості життя можна віднести недосконалість законодавства у сфері оцінки і забезпечення якості життя на національному та регіональному рівнях, прийняття державних рішень без врахування думки населення, найчастіше слабку економічну забезпеченість зростання добробуту громадян [3, с. Виявлення пріоритетів соціальної політики щодо підвищення якості життя населення актуально не тільки з наукової точки зору, але і з позицій практичного використання отриманих результатів: вони можуть бути використані при розробці соціальних програм підвищення якості життя населення в регіоні; акцент на них сприяє економії та оптимальному використанню обмежених ресурсів, що виділяються на розвиток регіонального соціального комплексу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?