Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки - Статья

бесплатно 0
4.5 136
Дослідження впливу глобалізаційних процесів на формування науково-інформаційного суспільства. Аналіз чинної системи підготовки кадрів високої кваліфікації, її переваги і недоліки. Оцінка пріоритетів розвитку вищої освіти в умовах Болонського процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритети розвитку вищої освіти ...Людина стає вирішальним фактором, який забезпечує стійкість і конкурентоспроможність економіки країни загалом. Перехід до постіндустріального розвитку сприяє формування науково-інформаційного суспільства, що призводитьдо активізації інноваційних процесів у суспільстві, зокрема в економіці. Належно оцінюючи роль освіти в розвитку економіки і виходячи із світових тенденцій і сьогоднішніх реалій у сфері вищої освіти України, процесамиїї інтеграціїуєвропейськийісвітовийосвітньо-науковийпростірдоцільно булобкеруватизурахуваннямнизкифакторів: - приєднаннянашої КРАЇНИДОБОЛОНСЬКОГОПРОЦЕСУСЛІДВВАЖАТИПОТРІБНИМ, але неєдинимзаходом. Сьогоднішні процеси взаємодії науки та освіти зіштовхуються з обєктивними труднощами. Це зумовило перехід суспільства від традиційної моделі “освіти на все життя” до нової моделі “освіти протягом усього життя”.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?