Пріоритети розвитку сільських територій західного регіону України - Статья

бесплатно 0
4.5 124
Дослідження й обґрунтування пріоритетів в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій. Визначення заходів ефективної аграрної політики. Аналіз основних факторів, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритети розвитку сільських територій західного регіону УкраїниГоловним шляхом реалізації пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства і села в цілому обєктивно може бути зрівноважений розвиток сільських територій, що дозволяє в комплексі вирішити проблеми економічного, екологічного і соціального характеру, наявність яких є наслідком дії великої сукупності чинників - обєктивних, обєктивно-субєктивних, субєктивних. У статті розглянуто пріоритети в регіональній політиці економічного розвитку сільських територій, наведені заходи ефективної аграрної політики, визначено основні фактори, що обмежують конкурентоспроможність аграрного сектора економіки. The main way of implementing the priority directions of development of agriculture and the village as a whole can objectively be balanced development of rural territories, which allows to solve in a complex problems of economic, ecological and social nature, the presence of which is the result of the action of a large set of factors - objective, objectively subjective, subjective. Оскільки сільськогосподарське виробництво й надалі залишається основною сферою діяльності на селі, закономірним є зростаючий інтерес учених-економістів до проблем розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті вирішення проблеми ефективного розвитку сільських територій. Однак, сучасні умови невідповідності економічної, соціальної та екологічної сфер життя на селі диктують необхідність вивчення умов і обґрунтування шляхів зрівноваженого розвитку сільських територій на основі комплексного підходу до вирішення цієї проблеми з урахуванням наявності процесів зростання на селі ролі селянина як господаря, власника землі й засобів виробництва і тому потребують подальших досліджень.Здійснена в ході недостатньо науково-обґрунтованого реформування сільського господарства реорганізація сільськогосподарських підприємств, що зумовила практично повну ліквідацію її крупних форм, спричинила деградацію соціальної інфраструктури села і, відповідно погіршення умов проживання на сільських територіях та рівня життя сільського населення, внаслідок чого зросли масштаби його масової міграції у пошуках заробітків в інші регіони країни та за кордон.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?