Пріоритети розвитку корпоративного сектора та ринку цінних паперів в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 143
Місце держави як суб"єкта корпоративних відносин. Закономірності та протиріччя приватизації державної власності в контексті реструктуризації економічних систем. Напрями підвищення ефективності державного регулювання на ринках цінних паперів України.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІНауковий консультант: доктор економічних наук, професор Звєряков Михайло Іванович, Одеський державний економічний університет, ректор, завідувач кафедри загальної економічної теорії. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Мозговий Олег Миколайович, член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Петруня Юрій Євгенійович, Академія митної служби України, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності; Захист відбудеться 18 грудня 2009 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 Одеського державного економічного університету за адресою 65026, Одеса, вул.Розвиток корпоративного сектора та ринку цінних паперів в економічній системі держави сприяє поступальній стабілізації макроекономічного зростання, залученню інвестицій у реальний сектор економіки, модернізації виробничих потужностей і підвищенню добробуту населення шляхом використання альтернативних фінансових ресурсів та вкладення заощаджень в реальні інвестиції. Створюваний на початку 90-х років український ринок цінних паперів не в повному обсязі виконав свою основну функцію - перерозподіл грошових ресурсів у реальний сектор економіки на покриття потреб в інвестиціях та формування ринкової оцінки промислового потенціалу. До основних закономірностей формування національної моделі корпоративного управління можна віднести: перманентний процес перерозподілу власності в реальному сегменті економіки; активізація діяльності інсайдерів; законодавчо встановлені обмеження впливу корпоративного управління на ринку цінних паперів; наявність значної частки держави в акціонерному капіталі й відповідні проблеми ефективності управління та контролю; відсутність дієвого захисту прав акціонерів. Різноманітним аспектам складної і багатопланової проблеми розвитку корпоративного сектора та ринку цінних паперів присвячено праці провідних вітчизняних і зарубіжних економістів та фінансистів. У межах своїх досліджень автор проаналізував причинно-наслідкові звязки між обраною моделлю трансформації економіки, програмами приватизації, які проводяться, динамікою структури власності і національними моделями корпоративного управління та ринку цінних паперів.У роботі виділено основні інституціональні зміни: приватизація й формування ключових постприватизаційних інститутів, найбільш важливих для розвитку саме корпоративного сектора й зокрема ринку цінних паперів. 1 Взаємодія процесу приватизації, корпоративного управління та ринку цінних паперів у транзитивній економіці: (1) - спонтанний процес перерозподілу по закінченні стандартних масових процедур приватизації; (2) формування грошової моделі приватизації під впливом поточних бюджетних інтересів і боротьби за контроль над корпораціями; (3) - формування конкретних обєктів для формування моделі корпоративного управління (нові корпорації); (4) - лобіювання методів «залишкової» приватизації під впливом складної структури володіння акціями; (5) - виникнення й розвиток обєктів торгівлі й первинної інфраструктури ринку; (6) - наявність умов для здійснення продажів пакетів акцій на ринку; (7) - протиріччя у взаєминах менеджерів й акціонерів як фактор, що впливає на ціноутворення та гальмує розвиток ринку та його інфраструктури; (8) - недостатній розвиток ринку як фактора зовнішнього контролю в системі корпоративного управління; вплив на формування конкретної країнової моделі корпоративного управління; (9) - поступове регулювання системи прав і взаємин у корпорації; (10) - поступове регулювання й забезпечення гарантій переходу прав власності; (11) - формування конкретної країнової моделі корпоративного управління й контролю; (12) - поступова «легалізація» й упорядкування перерозподілу прав власності; (13) - прямий суперечливий вплив на (а) поточний стан ринку, включаючи ліквідність, ціноутворення та ін.; (б) формування моделі ринку; (14) - вторинний ринок як ключовий механізм перерозподілу прав власності на постприватизаційній стадії Загалом в Україні серед ключових особливостей розвитку національної моделі корпоративного управління доцільно виділити: перманентність процесів перерозподілу власності в корпораціях; специфічні мотивації діяльності інсайдерів, які полягають у контролі фінансових потоків і вилученні активів у корпорацій; відсутність дієвих механізмів корпоративного управління (ринок цінних паперів, ринок корпоративного контролю); значна частка держави в акціонерному капіталі та витікаючи проблеми управління і контролю; неефективний або вибірковий державний інфорсмент.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?