Пріоритети раціонального природокористування регіонів країни - Статья

бесплатно 0
4.5 116
Етапи й пріоритети реалізації підходів до раціонального природокористування, збереження якості довкілля з огляду на зобов"язання, загальнодержавну екологічну політику, норми європейського, міжнародного права з охорони навколишнього природного середовища.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Вишневська О. М., доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Волошина В. В., магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Гаріна Ю. В., магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м.The purpose of the study is to substantiate the priorities of rational nature management and preserve the quality of the environment in the regions of the country in order to minimize environmental risks and preserve the natural resource base, biodiversity, national wealth of the state. It is envisioned that approximation of the legislation to the EU law in the field of environmental protection will help to realize longterm goals in preservation and protection of the environment, including at the cross-border level, will promote the development of the economy sectors on the basis of resource and energy conservation (on the principles of green "Economy), as well as preservation of territories for life and life of the population, which is fundamental basis of the priorities of national security of any state of the world. Тільки за таких умов можна забезпечити збереження навколишнього середовища, забезпечити продовольчу безпеку країни і окремих її регіонів, активізувати розвиток біоенергетики і забезпечити зрівноважений розвиток галузей національної економіки [2]. До основних показників, які характеризують рівень природокористування відносять: обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на один млрд. гривень валового регіонального продукту; темпи зростання або зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю населення у відсотках до попереднього року; темпи зростання або зменшення викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у розрахунку на одиницю населення у відсотках до попереднього року; питома вага відходів, які видалені у спеціально відведені місця або обєкти, у тому числі спалених (без отримання енергії) у загальному обсязі утворених відходів у відсотках; питома вага населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів регіону у відсотках. Найбільшою є питома вага відходів, які відведено у спеціальні місця у загальному їх обсязі, які виявлено у Закарпатській, Луганській та Одеській областях, найвищі позиції у рейтингу займають Тернопільська, Полтавська та Рівненська області.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?