Пріоритети прямого іноземного інвестування в економіку регіону - Статья

бесплатно 0
4.5 118
Інвестиції як основа для розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Формування виробничого потенціалу на новій науково-технічній базі і визначення конкретних позицій країни на світових ринках. Аналіз обсягів прямих іноземних інвестицій.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Житомирський національний агроекологічний університетІнвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей та економіки в цілому. Проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України за останні роки, та зазначено основні фактори, які стримують процес залучення іноземного капіталу в Україну, необхідність залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Житомирської області та визначено пріоритетні спрямування інвестиційних потоків у регіоні. Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, економічний розвиток, регіон, інвестори, інвестиційна політика, пріоритети інвестування, активізація інвестиційної діяльності. Пряме іноземне інвестування в економіку України за умов наявності пріоритетів залучення зовнішніх ресурсів, ефективного регуляторного механізму, чітких та паритетних умов спроможне забезпечити конкурентний розвиток національної економіки. Тому, важливого значення набувають дослідження щодо обґрунтування напрямів та механізмів стимулювання прямого іноземного інвестування стратегічно важливих галузей економіки на рівні окремого регіону.Якщо Україна зацікавить іноземних інвесторів та забезпечить стабільні умови для вітчизняних приватних інвесторів, то зможе розвинути конкурентоспроможне експортне виробництво і забезпечити стабільні темпи економічного зростання. Згідно із статистичними даними, у 2013 р. в економіку України іноземними інвесторами було вкладено прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 5677,3 млн дол. Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій станом на 31 грудня 2013 р. становив 58156,9 млн дол. Здійснюючи аналіз розміщення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за останні роки, слід зазначити такі аспекти: ? акціонерний капітал Кіпру та Віргінських Островів продовжує витісняти з української економіки капітал розвинених країн світу й забезпечує загальні показники приросту надходження акціонерних капіталів до України; Серед головних напрямів державної політики слід відмітити такі: цільове удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності; дерегулювання підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу; розвиток партнерських відносин із світовими ТНК; стимулювання залучення інвестицій в інноваційну діяльність; формування позитивного іміджу країни на міжнародних фінансових ринках [5].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?