Пріоритети протидії прихованому виведенню капіталів з України - Статья

бесплатно 0
4.5 116
Висвітлення основних передумов виведення капіталів з України. Аналіз впливу податкового навантаження на відплив капіталу з країни, пропозиції щодо пріоритетних напрямків протидії цьому явищу. Виснаження національних фінансових та інвестиційних ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Павлова А.М. старший консультант відділу макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки Національного інституту стратегічних досліджень Проаналізовано вплив податкового навантаження на відплив капіталу з країни. Надано пропозиції щодо пріоритетних напрямків запобігання та протидії цьому явищу.Україна залишається одним із світових «лідерів» за обсягами прихованого відпливу капіталів з країни. Дослідники, які здійснюють оцінку відпливу капіталу за методом гарячих грошей, наприклад Даррел Маклеод [2] причинами відпливу капіталу вважають інфляційні очікування відносно національної валюти, різниці в інвестиційному кліматі між країнами. Серед вітчизняних дослідників заслуговують на уваги роботи Дмитра Серебрянського та Артема Вдовиченка, які у статті «Втеча капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв’язок , макроекономічні ефекти» здійснюють визначення відпливу капіталу за методом «гарячих грошей» та спотворення вартості зовнішньоекономічних потоків для України в період з 2004 по 2011 роки [4]. В аналітичній доповіді «Відплив капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання» автором проаналізовано світові тенденції та глобальні ініціативи протидії виведенню капіталів з країн та окреслено стан та перспективи розбудови системи протидії виведенню капіталів з України [6]. Визначити сутність причини прихованого відпливу капіталу з України, повязаної із зростанням податкового тиску, та окреслити пріоритети протидії прихованому виведенню капіталів з України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?