Пріоритети політики зниження соціальної вразливості - Статья

бесплатно 0
4.5 98
Прожитковий мінімум - орієнтир для встановлення розміру адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям та деяких інших видів соціальної допомоги. Низький рівень освіти та втрата працездатності - одні з основних чинників бідності на індивідуальному рівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У такій ситуації найбільше постраждали соціально вразливі групи населення: сімї з дітьми, люди, які живуть у злиднях, особи похилого віку, люди, які мають низьку конкурентоспроможність на ринку праці. З одного боку поширення цього явища повязане із неспроможністю таких людей до самостійного виходу з ситуації, з іншого боку - чинне законодавство, що регламентує правила виплат малозабезпеченим сімям, не стимулює активності отримувачів допомоги. Наприклад, вразливість досліджується спільно зі стійкістю соціально-екологічних систем, оскільки вразливість відображає міру здатності системи протистояти (залишатися цілісною) різноманітним стресовим явищам (Нил Аджер (W.N. Питанням бідності, соціальної вразливості і підвищення ефективності соціальної підтримки присвячено доволі значну кількість публікацій вітчизняних учених, які розглядають особливості соціальної вразливості у періоди економічних криз, виокремлюють групи підвищеної соціальної вразливості, пропонують напрями політики щодо зменшення соціальної вразливості, наприклад, Л.Г. Проте стан відносно коротких періодів зниження доходів, коли людина (або сімя) може їх компенсувати за рахунок власних заощаджень або майна не може вважатися станом бідності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?