Пріоритети національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Огляд передумов розробки проектів основних положень Національної стратегії теплозабезпечення. Аналіз поточного стану розробки цього важливого документа державного значення щодо теплозабезпечення населених пунктів України та розгляд умовних орієнтирів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Борис Євгенович - академік НАН України, директор Інституту електрозварювання ім. ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович - академік НАН України, директор Інституту технічної теплофізики НАН України Валерій Михайлович - академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» Валерій Павлович - академік НАН України, почесний директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Борис Іванович - член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики НАН УкраїниЗазначені проблеми разом із послідовним, а потім різким зростанням світових цін на природний газ змусили наукові інституції розглядати сферу систем теплозабезпечення як предмет фундаментальних і прикладних досліджень [1-14], результати яких стали науково-методичною основою для прийняття державними органами влади низки відповідних регуляторних документів: • Концепція Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України, схвалена розпорядженням КМ України від 02.04.2009 № 440-р. НАН України, 2014, № 9 тальної засади комплексної модернізації систем теплозабезпечення і методологічних засад підготовки регіональних програм [15], які стали науковою основою Постанови КМ України від 02.04.2009 № 401 «Про затвердження по-рядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання». НАН України (ІТТФ НАН України) розробила проект Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики України на 2012-2016 роки як інноваційне підґрунтя технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України [8]. Відповідно до постанови Президії НАН України від 16.02.2011 № 37, в рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (2010-2014 рр.) було започатковано проект «Розробка Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України» (держреєстрація 0212U07766). Теплостратегія - один з основних (базових) документів загальнодержавного значення, який містить соціально спрямовану систему науково обґрунтованих положень щодо пріоритетів довгострокової політики України з теплозабезпечення та умов і механізмів її реалізації, охоплює питання теорії і практики розвитку теплозабезпечення з урахуванням сучасного і прогнозованого стану економіки та інноваційного розвитку.Висвітлено поточний стан розроблення проекту Теплостратегії, що передбачено постановою КМ України від 07.05.2008 № 465 «Про створення міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабез- Акцентовано, що основним механізмом реалізації Теплостратегії є розроблення і реалізація пятирічних регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики. Наведено вихідні умови для розроблення, основні цільові орієнтири, прогнозні оцінки складу і обсягів паливно-енергетичного балансу сфери теплозабезпечення в 2030 р., пріоритети та засади Теплостратегії щодо інноваційного технологічного оновлення систем теплозабезпечення і посилення ролі держави в сталому і ефективному функціонуванні цього соціально важливого сектору економіки України. • досягнення в кінцевому терміні реалізації Теплостратегії споживання теплової енергії індивідуально-побутовим і житлово-комунальним секторами та соціально-бюджетною сферою в 1,5-1,6 раза більшого порівняно зі станом на 2010 р.; НАН України, 2014, № 9 в 2030 р. обсягів використання викопних первинних енергоресурсів на половину (порівняно з 2010 р.), доведення в кінцевому терміні реалізації Теплостратегії річних обсягів використання викопних первинних енергоресурсів до 25-28 млн т умовного палива, а відновлюваних та нетрадиційних енергоресурсів - до 38,5-40 млн т.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?