Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 125
Перспективні напрями реалізації державної фінансової підтримки малого підприємництва. Інституційна модернізація, податкові пільги, посилення фінансової інклюзивності, реформування державних цільових фондів. Міжнародні програми фінансування малого бізнесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в УкраїніОднак, застосовувані в Україні інструменти державної фінансової підтримки малого підприємництва виявилися неефективними у звязку із загальною економічною рецесією, постійною реструктуризацією та зміною повноважень державних інститутів, відповідальних за розробку та реалізацію політики підтримки малого підприємництва, відсутністю комплексної та чіткої стратегії державної політики в даному напрямку, відсутністю фінансування та іншими факторами. В Україні даний сектор розвинений недостатньо, оскільки частка населення зайнятого у малому бізнесі не перевищує 25%, а обсяг реалізованої продукції малими підприємствами склав 16,9% від загального обсягу, при тому що за підсумками 2014 року малі підприємства складали 95% від загальної кількості підприємств [5]. Дослідження актуальної ситуації в сфері фінансової підтримки малого підприємництва дозволило виявити фактори, що перешкоджають реалізації ефективної державної політики в даному напрямку серед яких можна виділити як загальні, що притаманні вітчизняному бізнес-середовищу, так і специфічні, що повязані із досліджуваним сектором підприємницької діяльності: - загальна економічна рецесія, висока інфляція, знецінення валюти, скорочення обсягів кредитування, банкрутство банків і як наслідок слабка інвестиційна привабливість країни - у 2014 році відбулося падіння реального ВВП на 6,8% та подальше падіння ще на 10% у 2015 році, індекс споживчих цін за підсумками 2015 року склав 143,3% [19], на даний час Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється ліквідація 72 банків [3]; відсутність фінансування у прийнятих програм державної підтримки малого підприємництва, низький доступ до інших джерел фінансування - за 2011-2015 рр. фінансування за програмою «Мікрокредитування субєктів малого підприємництва» було проведено лише протягом 2013 року.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?