Пріоритети держави щодо соціального захисту населення: світовий та вітчизняний досвід - Статья

бесплатно 0
4.5 160
Вагома складова соціального захисту - проблема джерел його фінансування, що виникає через недостатню кількість загальних податкових надходжень та цільових платежів. З’ясування шляхів розвитку соціальної сфери, виявлення складу соціально захищених груп.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Визначено рівень соціальної організації на основі якісної оцінки функціонування системи соціальних інститутів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення.Однією з найвагоміших складових соціального захисту є проблема джерел його фінансування, що виникає через недостатню кількість загальних податкових надходжень та цільових платежів. Наукова проблема, що повязана з системою соціального захисту, включає три складові: зясування шляхів розвитку соціальної сфери, виявлення складу соціально захищених груп та збільшення кількості і підвищення рівня послуг соціального забезпечення. соціальний захист фінансування Аналіз останніх наукових досліджень. В останні роки зросла увага провідних науковців України до питань соціального захисту. Цим дослідженням присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як В.Д.У широкому розумінні соціальний захист включає всі відносини між людьми і групами людей у сфері життєдіяльності держави, відтворенні індивідуума і споживанні матеріальних і духовних благ. Соціальний захист впливає на економіку насамперед через соціальну організацію суспільства і людський капітал. Ще одна група факторів соціального захисту - елементи нематеріального багатства - формує людський капітал, що характеризується рівнем інтелектуального і духовного розвитку, кваліфікації, інноваційними здібностями, професійною майстерністю і сумлінністю, що здобуваються в процесі виховання і трудової діяльності [8, с. Під соціальною безпекою слід розуміти стан життєдіяльності людини в суспільстві, що характеризується стійкістю щодо впливу тих факторів, які створюють загрозу падіння рівня і якості її життя [5, с. Головне завдання суспільства полягає в наданні певної гарантії людині та соціальної захищеності на випадок ймовірних, але непередбачених неприємностей.Ми вважаємо, що до пріоритетів соціального захисту населення треба віднести розвиток дошкільних установ, середньої школи, системи перепідготовки кадрів, діяльність центрів соціальних служб для молоді, інвалідів, пенсіонерів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?