Пріоритет інвестиційної привабливості в політиці стійкого економічного зростання Великої Британії - Статья

бесплатно 0
4.5 185
Дослідження складових політики економічного зростання Великої Британії, базованої на глобальному зміцненні інвестиційної позиції країни. Визначення особливостей зовнішньоекономічної політики країни та її місця у системі міжнародних економічних відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
У статті розглянуто складові політики економічного зростання Великої Британії, базованої на глобальному зміцненні інвестиційної позиції країни. Визначено місце Великої Британії у системі міжнародних економічних відносин та її роль у ЄС шляхом порівняльного аналізу низки макроекономічних показників та складових зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто особливості зовнішньоекономічної політики країни, спрямованої на подолання дефіциту фінансових ресурсів та нарощування іноземних капіталів.Врахування динаміки економічного розвитку останніх років вказує на те, що реальний ВВП досягне докризового рівня наприкінці 2014р. - початку 2015 р. Сьогодні ж економіка Великої Британії є шостою у світі за рівнем ВВП, який у 2013 р. перевищив $2,5 трлн. Однак, для економічного середовища Великої Британії загалом і макроекономічних складових зокрема характерною є низка особливостей, які сприяють інвестиційній привабливості країни, а відтак виокремлюють країну з поміж європейських країн і зміцнюють базис стійкого довгострокового зростання. Насамперед, слід вказати, що вагомим чинником подальшого економічного зміцнення Великої Британії є лідируюче положення країни у світовій економіці як імпортера та експортера капіталу загалом, так і інвестицій зокрема. При цьому, хоча загалом ПІІ до США та Китаю перевищили ПІІ до Великої Британії, проте як частка ПІІ у ВВП країни, так і ПІІ на душу населення для Великої Британії суттєво перевищує відповідні показники країн-ладерів (табл. Іншими найкрупнішими інвесторами до Великої Британії є Нідерланди ($190 млрд., Франція ($90 млрд), Німеччина ($75 млрд), частка яких із загальних накопичених прямих інвестиціях до Великої Британії складає близько 30 &.Економіка Великої Британії, яка є одним з глобальних інвестиційних лідерів, не зважаючи на складні умови посткризового відновлення, має широкі можливості вже в найближчі десятиліття стати провідною економікою Європи завдяки цілеспрямованому й активному впровадженні інвестиційно-інноваційної моделі розвитку. Перспективи зближення економік США та Великої Британії можуть надати останній додаткового позитивного імпульсу, у т.ч. завдяки подальшій лібералізації зовнішньої торгівлі між США та ЄС, оскільки саме Велика Британія є активним прихильником та ініціатором подальшої лібералізації торгівлі та вільного руху капіталів. Інвестиційна привабливість Великої Британії значною мірою зумовлюється конкурентоспроможністю робочої сили, яка задовольняє високим вимогам стосовно кваліфікації, продуктивності, належного досвіду. Хоча останніми роками посилились наміри виходу Великої Британії з ЄС, проте навіть такий «деінтеграційний» процес не стане чинником погіршення інвестиційної привабливості країни, а, можливо, навіть покращить економічну й інвестиційну привабливість.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?