Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 105
Визначення місця бізнес-інкубатору як основного інструменту підтримки малого та середнього підприємництва і його ролі у формуванні інноваційної політики. Аналіз проблеми бізнес-інкубаторів як однієї із сучасних організаційних форм підтримки інновацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Аналіз спроб щодо створення ефективно діючих бізнес-інкубаторів в Україні переконує, що основною концепцією бізнес-інкубатора в наших реаліях має бути не стільки надання консультативних послуг і виконання конкретних замовлень бізнесменів, скільки створення умов для становлення світогляду приватного власника та адаптації підприємцядо ринкового середовища, сприяння досягненню необхідного рівня професіоналізму. Хочаіснує велика кількість досліджень в галузі впровадження новацій, проблема бізнес-інкубаторів як однієї ізсучасних організаційних форм підтримки реалізації інновацій все ще не достатньо розроблена.Останнім часом бізнес-інкубатор привертає до себе дедалі більшу увагу урядів, місцевого керівництва,наукових кіл, економістів, оскільки допомога малим і середнім підприємствам розглядається як інструментзабезпечення економічного росту та боротьби з бідністю шляхом розширення самостійної зайнятості, як засібзміцнення приватного сектора, усунення територіальної нерівності через децентралізацію процесу розвитку намісцевому чи регіональному рівні. Політика держави у регулюванні підприємницької діяльності полягає в збалансуванні інтересів держави та бізнесу, оптимальних умов для підприємницької діяльності та збільшення конкурентоздатності малого підприємництва. Основна мета бізнес-інкубаторів в інтерактивному процесі - надихати людей на організацію власної справи, створювати умови, що сприяють розвитку нових компаній і підприємництва, підтримувати їх у розробленні новаторських продуктів, надавати їм приміщення, засоби інфраструктури і т. ін. На основі вивчення досвіду використання механізму бізнес-інкубаторів в країнах з розвинутою економікою, можна схематичновідобразити модель бізнес-інкубатора, використання якої може сприяти як розвитку, так і управлінню малим бізнесом [2]: Бізнес-інкубатори займають важливе місце в інноваційній інфраструктурі, які розглядаються, перш за все, як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва, але одночасно вони є інструментом економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?