Особа як суб’єкт політики. Політика і особа війсковослужбовця - Реферат

бесплатно 0
4.5 115
Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Проблеми політичної соціалізації особистості. Особливості політичної соціалізації військовослужбовців. Агенти політичної соціалізації. Основні форми політичної участі. Шляхи підвищення політичної соціалізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
“ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТПОЛІТИКИ. ПОЛІТИКА І ОСОБА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ”. (С. Закон України „Про основи національної безпеки України” / Відомості Верховної Ради. Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Політика здійснюється не лише в інституціоналізованих формах - через державу, політичні партії, громадські організації, а й в персоналізованих - рядовими громадянами, політичними лідерами, політичною елітою. За всієї багатоманітності проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства та його структурних елементів - соціальних спільностей, політичних інститутів - має бути доповнений аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. Визначимось в поняттях „людина”, „індивід”, „особа”. Норми права, моралі, побуту, правила мислення, естетичні смаки тощо, які історично склалися, формують поведінку й розум людини, роблять з неї представника певного способу життя, культури та психології. За словами Е Фромма - Особистість - це жива істота, у котрій інстинктивна поведінка відіграє мінімальну роль. Нарешті, кожен індивід є членом якогось суспільства і більш-менш постійно перебуває на конкретній, державне оформленій території, тому є, з одного боку, громадянином певної держави, а з другого - членом тією чи іншою мірою відокремленого від держави громадянського суспільства. Беручи участь у їх діяльності, вона виступає суб’єктом політики також на інституціональному рівні. Крім того, кожна особа є громадянином якоїсь держави і як така має виконувати певні обов’язки, реалізувати свої громадянські права - брати участь у виборах, референдумах, демонстраціях, мітингах тощо. Держава - це головний політичний інститут суспільства, через який реалізуються громадянські права його членів. Найбільш загальну типологію політичної поведінки здійснив М. Вебер.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?