Організаційно-змістовий аспект професійної спрямованості комп’ютеризації підготовки майбутніх учителів фізичної культури з дисциплін біологічного циклу - Статья

бесплатно 0
4.5 289
Проблема професійної спрямованості підготовки майбутніх учителів фізичної культури шляхом впровадження комп’ютерного лабораторного практикуму. Особливості комп’ютерних засобів навчання. Шляхи реалізації принципів навчання засобами комп’ютерних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Статья посвящена проблеме профессиональной направленности подготовки будущих учителей физической культуры путем внедрения компьютерного лабораторного практикума. Identified a number of new features of computer-based training. Під час розробки нами використано загальнодидактичні принципи: науковості (визначає зміст, вимагає впровадження в нього не тільки традиційних наукових знань, а й найбільш фундаментальних положень сучасної науки); наочності (комп’ютер дозволяє побачити те, що в реальності можна побачити лише за допомогою спеціальних приладів (рух крові у судинах, броунівський рух тощо); доступності та індивідуалізації (розглядається як можливість досягнення мети навчання); систематичності та послідовності (пов’язаний як з організацією навчального матеріалу, так і з системою дій студентів щодо його засвоєння); адаптації (пристосування до індивідуальних властивостей студента); свідомості (представлений у комп’ютерному навчанні організаційною стратегією, яка надає перевагу сучасним інформаційним технологіям). Комп’ютерна версія лабораторного практикуму стала джерелом навчальної інформації (електронний гіпертекстовий посібник з використанням високоякісних графічних матеріалів, фото - та відеоілюстрацій). Завдяки розробленому комплексу комп’ютерних програм для вивчення дисциплін біологічного циклу, практикум забезпечує виконання різних функцій "комп’ютер-викладач".

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?