Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України - Научная работа

бесплатно 0
4.5 140
Правова природа та сфери дії державного регулювання. Аналіз особливостей реалізації державної енергетичної політики та вдосконалення суспільних відносин у енергетичній сфері. Огляд сучасної ситуації у сфері забезпечення державної енергетичної безпеки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зауважимо також, що узагальнення наукових праць, присвячених державному регулюванню, свідчить, що воно сприймається науковцями переважно як здійснюваний державою вплив на суспільні відносини, зумовлений інтересами, потребами суспільства та держави. Слід зазначити, що державне регулювання частково ототожнюється із державним управлінням, оскільки із переходом до ринкових відносин державне управління набуває регулятивного характеру, що виявляється у наявності функції регулювання, метою якої є приведення обєкта до впорядкованого стану, тому вона наповнена організаційним змістом[2]. Аналіз співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права дозволяє дійти висновку, що становлення системи державного регулювання не зменшує ролі виконавчої влади в державному управлінні, тим більше, що між державним управлінням і державним регулюванням принципової різниці немає, оскільки їх мета єдина. Викладене свідчить, що сучасна адміністративно-правова наука державне регулювання розглядає у таких варіантах: як активно-вольову, цілеспрямовану діяльність держави, її органів, уповноважених здійснювати регулюючий вплив (активний аспект державного регулювання); як діяльність держави та її органів, які безпосередньо не керують соціальними процесами, однак своїми діями сприяють їх організації й упорядкуванню (пасивний аспект державного регулювання). Порівнюючи державне управління та регулювання, не можна не помітити подібність їх внутрішньої структури, що традиційно представляється через взаємодію трьох елементів: субєкт, обєкт впливу та власне вплив, який утворює між зазначеними категоріями взаємозвязок, організовуючи їх у цілісну систему, забезпечує функціональність як державного управління, так і державного регулювання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?