Організаційно-правове забезпечення статусу працівника податкової міліції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 138
Дисертацію присвячено дослідженню питань організаційно-правового забезпечення статусу працівників органів, служб та підрозділів податкової міліції. Уточнено соціально-правову характеристику державної служби в структурних підрозділах податкової міліції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Побудова демократичної, правової, соціальної держави Україна передбачає здійснення реформування в сфері організаційно-правового забезпечення статусу працівників органів, служб та підрозділів податкової міліції, покликаних реалізовувати податкову політику Верховної Ради і Уряду України щодо формування доходів держави переважно за рахунок податків та інших обовязкових платежів, оптимізації вітчизняної системи оподаткування, подолання негативної тенденції перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, боротьби з ухиленнями юридичних та фізичних осіб від сплати податків. За таких умов особливо гостро постають питання визначення правового статусу працівників податкової міліції, зясування напрямків удосконалення правового регулювання останнього, тенденцій розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його реалізації. Фактична відсутність монографічних досліджень щодо аналізу складових елементів правового статусу персоналу органів податкової міліції, прогалини у діючому нормативно-правовому забезпеченні негативно впливають на реалізацію особами рядового та начальницького складу цих органів своїх правоохоронно-фіскальних повноважень, спричиняють чисельні скарги і судові позови субєктів підприємницької діяльності на їх дії та рішення. Мета полягає у всебічному аналізі, розкритті сутності і особливостей статусу працівників податкової міліції, в розробці конкретних практичних рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення його організаційно-правового забезпечення. Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити такі основні завдання: проаналізувати соціально-правову характеристику державної служби в органах податкової міліції;Як соціальний інститут державна служба в органах податкової міліції являє собою історично складену, сталу форму організації сумісної діяльності осіб, які працюють в органах, службах та підрозділах податкової міліції України. Правовий статус державних службовців податкової міліції являє собою сукупність прав, свобод, обовязків, обмежень, морально-правових вимог, заборон, гарантій у сфері проходження служби особами начальницького складу податкової міліції, заходів їх соціально-правового захисту та юридичної відповідальності. “Особливості правового регулювання державної служби в органах податкової міліції”, позначається, що організація і функціонування державної служби в структурних підрозділах податкової міліції мають правове підґрунтя, постійно відчувають на собі впорядковуючий вплив правового регулювання. У більш конкретному плані його предметний зміст складають цілі, функції, принципи, організаційно-правові засоби, заходи, форми, методи, стадії, процедури, операції та інші питання даного різновиду державного управління, особливості та специфіка проходження служби державними службовцями органів, служб й підрозділів податкової міліції. Права працівників органів, служб та підрозділів податкової міліції - соматичне поняття і охоплює декілька рівнів: загальні права державного службовця, права державного службовця органів податкової міліції.Основні з них такі: Правовий інститут державної служби в органах податкової міліції обіймає правові норми, які встановлюють: формування службово-трудових відносин; посади, котрі займають працівники, здійснюючи від імені держави правоохоронно-фіскальні функції; принципи служби; правовий статус працівників органів, служб та підрозділів податкової міліції; умови проходження служби; підстави та порядок припинення службово-трудових відносин; соціально-правовий захист; відповідальність працівників податкової міліції. Особисті права особового складу податкової міліції покликані забезпечувати ефективну діяльність працівників, зацікавлювати їх в отриманні премій, просуванні по службі тощо. Доведено необхідність доповнення Закону України “Про державну службу” окремим розділом за назвою “Правовий статус державних службовців”. Закону України “Про державну службу” наступними правообмеженнями: про неможливість державному службовцю займатися іншою оплачуваною діяльністю, окрім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності; про заборону використовувати у неслужбових цілях засоби матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення, інше державне майно і службову інформацію. Удосконалення нормативного-правового забезпечення реалізації юридичної відповідальності працівників органів податкової міліції за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обовязків передбачає здійснення наступних заходів: а) ст.14 Закону України “Про державну службу” доповнити нормою, про порядок відсторонення державного службовця, який вчинив правопорушення, від виконання своїх посадових обовязків до вирішення питання про його відповідальність; б) ст.38 Закону України “Про державну службу” доповнити вказівкою на те, що працівники податкової служби також підлягають дисциплінарній відповідальності і заходам іншого правового впливу; в) статтю “Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців” Закону України “Про державну службу” пер

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?