Організаційно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень - Автореферат

бесплатно 0
4.5 249
Дослідження організаційно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень. Організація та реалізація профілактичних заходів на території муніципальної територіальної громади.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, які налічують 11521 територіальну громаду свідчить про те, що цим органам відведена одна із провідних ролей у сфері профілактики адміністративних правопорушень. Це спричинено, насамперед, недостатньою правовою підготовкою посадових осіб органів місцевого самоврядування стосовно усунення причин та умов, котрі сприяють адміністративним правопорушенням. Підтвердженням актуальності дисертаційного дослідження є статистика щодо проведення профілактичних заходів на місцевому рівні та результати опитування 100 посадових осіб органів місцевого самоврядування, які до найгостріших проблем місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень відносять: недостатнє фінансування - 39 %; байдужість населення до заходів профілактики - 16 %; відсутність чіткої координації та взаємодії субєктів профілактики - 15 %; недостатню участь у профілактиці населення та відсутність необхідних повноважень місцевого самоврядування у цій сфері - по 10 %; некваліфікованість органів і посадових осіб місцевого самоврядування - 6 % та недокомплектацію органів місцевого самоврядування досвідченими кадрами - 1 %. Дієвими заходами для покращення процесу організаційно-правового забезпечення профілактичної діяльності органів місцевого самоврядування, про що свідчать результати проведеного дослідження, є: формування на новій нормативно-правовій основі оптимальної системи управління субєктами профілактики на місцях; підвищення їхньої реальної здатності вирішувати завдання щодо попередження вчинення правопорушень у взаємодії з іншими субєктами профілактики (органами державної влади, недержавними організаціями, громадськими обєднаннями, громадянами тощо) із застосуванням найбільш раціональних форм та методів запобігання адміністративним правопорушенням. За допомогою порівняльно-правового методу досліджено: форми взаємодії субєктів профілактики адміністративних правопорушень на місцевому рівні в Україні та у деяких зарубіжних державах при наданні рекомендацій щодо застосування більш ефективних механізмів у профілактичній діяльності органів місцевого самоврядування України (підрозділ 1.2.); поняття та ознаки територіальної громади як субєкта профілактики адміністративних правопорушень у працях українських та зарубіжних учених (підрозділ 2.2.); здійснено порівняльну характеристику вітчизняної та зарубіжної нормативної бази щодо гармонізації національних правових стандартів у сфері профілактики адміністративних правопорушень та їхньої адаптації до законодавства Європейського Союзу (підрозділ 1.2.); статистичного методу - узагальнено відомості про вплив етнічного складу населення Української держави на рівень злочинності в областях (розділ 3); системно-функціонального методу - розкрито теоретичні та практичні положення методології адміністративно-правового регулювання правовідносин у сфері організаційно-правового забезпечення профілактики адміністративних правопорушень органами місцевого самоврядування (підрозділи 1.3., 2.5.); формально-юридичного методу - проаналізовано зміст нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень (підрозділи 1.1., 2.2.); соціологічного методу - проведено опитування державних службовців обласних державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування стосовно підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення профілактики адміністративних правопорушень на усіх рівнях місцевого управління в державі та напрямів удосконалення діяльності субєктів профілактики правопорушень у зазначеній сфері (підрозділи 1.1., 1.2., 2.1.); логіко-юридичного методу - внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень (підрозділ 2.2.).Розділ 1 «Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень» складається із трьох підрозділів, зміст яких повязаний з дослідженням нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у системі профілактики правопорушень, а також використанням європейських стандартів профілактики правопорушень у діяльності субєктів профілактики в Україні. Правова основа забезпечення профілактики адміністративних правопорушень визначається організаційно-функціональним відображенням профілактичної діяльності органів місцевого самоврядування та відповідає її цільовому призначенню. «Європейські та вітчизняні стандарти організації діяльності органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень» проаналізовано розвиток вітчизняної та зарубіжної правової думки щодо доцільності адаптації права України до права Європейського Союзу завдяки застосуванню Європейських стандартів (критеріїв) профілактики правопорушень. У результаті здійсненого аналізу було зясовано, що ці стандарти регламентують спільно вироблені органа

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?