Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 162
Особливості комплексного аналізу найважливіших питань, пов’язаних з проходженням початкової професійної підготовки персоналом органів внутрішніх справ та розробка науково-обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього процесу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
По суті, сьогодні стоять питання щодо нових підходів до організації професійного відбору кандидатів на службу, розробки кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм їх навчання, поєднання навчально-виховного процесу та практичного виконання функціональних обовязків, покладених на працівників органів внутрішніх справ. Чисельність відомчого нормативного матеріалу, новизна їх правових положень і понять в діяльності органів внутрішніх справ, виникнення суперечностей при встановленні правового статусу працівника при проходженні початкової професійної підготовки зумовлюють необхідність узгодження правового регулювання цієї форми навчання з іншими формами професійної підготовки персоналу. Між професіоналізмом і компетентністю працівників органів внутрішніх справ та таким явищем обєктивної реальності, як підготовка, навчання особового складу існує тісний, обєктивно зумовлений причинний звязок: підготовка осіб рядового і начальницького складу повинна бути організована на рівні, здатному забезпечити органи внутрішніх справ високопрофесійним, компетентним персоналом, спроможним якісно та ефективно виконувати посадові обовязки щодо охорони й захисту прав, свобод і законних інтересів найрізноманітніших учасників правовідносин. Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному аналізі найважливіших питань, повязаних з проходженням початкової професійної підготовки персоналом органів внутрішніх справ та розробці науковообгрунтованих пропозицій по вдосконаленню правового регулювання цього процесу. Комплексний підхід до використання вищезазначених методів дозволив всебічно розглянути стан та механізм здійснення початкової професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ і сформулювати пропозиції з урахуванням потреб практики щодо вдосконалення його правового регулювання, а також для подальшого розвитку теоретичної думки в цьому напрямку.У першому підрозділі “Соціально-правове значення та поняття початкової професійної підготовки працівників ОВС” дається соціально-правова характеристика початкової професійної підготовки персоналу органів і підрозділів внутрішніх справ, визначається поняття початкової професійної підготовки персоналу, розглядається правове регулювання професійного відбору кандидатів на навчання. Це: більш швидке якісне зростання відомчої системи загалом; більша гнучкість та рухомість; динамічність системи підготовки на основі цілісності освітянського процесу; організація в достатній кількості таких видів і форм освітянських установ, в межах яких кожному спеціалісту буде надана можливість одержувати потрібні йому знання; нормативне врегулювання взаємодії учбової і практичної діяльності; всебічний розвиток навичок самостійного набуття знань; вироблення у курсантів та слухачів відомчих закладів освіти орієнтації на постійне навчання протягом усього життя; підготовка їх до діяльності, повязаної з постановкою і вирішенням проблем. Другий розділ “Організаційно-правове забезпечення початкової професійної підготовки персоналу ОВС України”, складається з трьох підрозділів, у яких розглядаються питання повязані з існуванням системи відомчих навчальних закладів, які здійснюють початкову професійну підготовку, визначається правовий статус субєктів навчально-виховного процесу початкової професійної підготовки на основі дослідження загальнотеоретичних точок зору вчених на такий правовий інститут як правовий статус. У другому підрозділі “Правовий статус субєктів навчально-виховного процесу в сфері початкової професійної підготовки” йдеться про те, що суб‘єкти навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки, організованих на базі вищих відомчих закладів освіти та училищ професійної підготовки для виконання поставлених перед ними завдань, здійснення властивих їм функцій законодавчо наділяються необхідними правами та обов‘язками. У третьому підрозділі “Організаційно-правові питання здійснення навчально-виховного процесу” підкреслюється, що головна мета навчально-виховного процесу, здійснюваного на курсах початкової професійної підготовки полягає у підготовці такого працівника органів внутрішніх справ, який під час виконання у майбутньому функціональних обовязків за своєю посадою спроможний був виконувати їх на високому якісному рівні.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?