Організаційно-педагогічний супровід професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання - Статья

бесплатно 0
4.5 209
Організація профорієнтаційної роботи серед молоді в Україні, визначення пріоритетів освіти в загальноосвітніх закладах. Розробка концепції профільного навчання в старшій школі. Формування особистості майбутнього працівника на всіх етапах його життя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Але, як показують соціологічні та педагогічні дослідження, більшість загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) сьогодні не готові до організації профорієнтаційної роботи і не можуть забезпечити належні умови для формування професійного самовизначення молоді, що створює низку психологічних та соціально-економічних проблем. Одним із завдань профільної школи стає допомога старшокласникам у виборі майбутньої професії, адже підготовка учня до вибору профілю навчання - це фактично перший серйозний етап вибору професії, який потребує організаційно-педагогічного супроводу. Практичний психолог сприяє охороні прав особистості відповідно до Конвенції з охорони прав дитини; гармонізації соціальної сфери установи і здійснює превентивні заходи щодо профілактики виникнення соціальної дезадаптації; визначає фактори, що перешкоджають розвитку особистості учнів (вихованців) і вживає заходів щодо надання різного виду психологічної допомоги (психокоректувальна, реабілітаційна та консультативна); надає допомогу учням (вихованцям), батькам (особам, які їх заміняють), педагогічному колективу у вирішенні конкретних проблем; сприяє розвитку у них готовності до орієнтації в різних ситуаціях життєвого і професійного самовизначення; здійснює психологічну підтримку творчо обдарованих учнів (вихованців), сприяє їхньому творчому розвитку і пошуку; проводить психолого-педагогічну корекцію порушень соціалізації особистості учнів (вихованців; формує психологічну культуру учнів (вихованців), педагогічних працівників та батьків (осіб, які їх заміняють); консультує працівників освітнього закладу з питань практичного застосування психології, орієнтованої на підвищення соціально-психологічної компетентності учнів (вихованців), педагогічних працівників, батьків (осіб, які їх заміняють). Тому частину завдань і обовязків бере на себе педагог-організатор (Код КП-2359.2) [8], які полягають в організації виховної та організаційно-масової роботи з вихованцями, учнями, слухачами, органами учнівського самоврядування; змістовного дозвілля вихованців, учнів, слухачів; наданні організаційної допомоги в підготовці масових заходів; здійсненні взаємодії закладу з батьківським комітетом, навчальними закладами, дитячими, молодіжними обєднаннями, громадськими організаціями; вивченні та впровадженні в навчально-виховний процес нових форм, методів та технологій проведення організаційно-масових заходів. профільний навчання школа освіта Він вивчає, узагальнює та впроваджує в роботу нові методи навчання та виховання; веде документацію щодо дітей, які потребують соціальної реабілітації: їх особові справи, листування з органами виконавчої влади, субєктами профілактично-виховної та лікувальної реабілітації, батьками (та особами, які їх заміняють); складає плани виховної та реабілітаційної роботи; здійснює посередництво між освітніми установами, сім’ єю, трудовими колективами, громадськістю; обєднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей та підлітків; проводить соціальну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем їх проживання; сприяє участі дітей та молоді у науковій, технічній, спортивній, художній творчості, суспільно корисній діяльності; впливає на подолання міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів; надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним, громадським обєднанням, групам соціального ризику, дітям та підліткам, які потребують допомоги; виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних, цінностей України, дбайливо ставиться до навколишнього середовища; готує дітей та підлітків до життя в суспільстві на принципах взаєморозуміння, миру, злагоди, поваги.Як показують проведені нами дослідження відповідальність організації супроводу профорієнтаційної роботи падає на плечі керівника закладу, і саме він повинен координувати організаційно-педагогічний процес формування професійного самовизначення, слідкувати за поєднанням та взаємозвязком профілізації навчально-виховного процесу в союзі: практичного психолога, вчителів-предметників, класних керівників, соціального педагога, керівників гуртків, бібліотекара, методистів, медичного працівника і ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?