Організаційно-педагогічне реформування початкової школи в процесі приєднання Закарпаття до Радянської України - Статья

бесплатно 0
4.5 207
Роль початкової освіти в контексті збереження національної культури та рідномовного середовища. Функціонування закарпатської початкової школи в процесі приєднання Закарпаття до Радянської України, особливості її організаційно-педагогічного реформування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Одним із перших документів Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ) було розпорядження №4/1944 від 26 грудня 1944 р., яке зобовязало «вилучити зі шкіл будь-яку символіку (значки, емблеми, уніформи), яка мала місце в період фашистської окупації (тут: Угорщину, до складу якої входило Закарпаття в період з 1939 р. по 1944 р., радянська влада називала фашистською - Ф.О.)» [14, арк. З метою укріплення ідеї воззєднання Закарпатської України з Радянською Україною уповноваженим НРЗУ в справах освіти був виданий ще один наказ, який регламентував будні шкільного життя: «навчання і закінчення в школах Закарпатської України має починатися гаслом «Хай живе воззєднання Закарпатської України з Радянською Україною», в руських школах «Да здравствует воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной», яке учні всі разом хорово проголошують. Дозвіл на здійснення освітньої діяльності угорськими та румунськими школами з боку Радянської влади можна було отримати тільки за умови наявності контингенту школярів, письмового прохання громади, а також за умови, якщо громада бере на себе зобовязання утримувати школу та шкільний інвентар власним коштом, держава ж тільки бере на себе відповідальність виплачувати зарплату вчителю: «Школа в першій черзі справа народа самого, - зазначає В. прийнятий Закон «Про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР», у відповідності до якого сесією Верховної Ради Української РСР 17 квітня 1959 р. також ухвалено Закон «Про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» [3]. Доручити Раді Міністрів Української РСР розробити заходи, які б забезпечували всі необхідні умови для вивчення і поліпшення якості викладання у школах з українською або іншою мовою навчання російської мови, яка є могутнім засобом міжнаціонального спілкування, зміцнення дружби народів СРСР і прилучення їх до скарбів російської і світової культури, а також української мови у школах з російською або іншою мовою навчання всіма учнями, батьки яких і самі учні обрали цю мову для вивчення» [3, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?