Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Роль учнівських громадських організацій фізкультурного спрямування у вітчизняній системі фізичного виховання. Нормативне регулювання діяльності учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів в Україні, їх організація у загальноосвітніх навчальних закладах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Збереження та зміцнення здоровя школярів є одним з стратегічних завдань системи загальної середньої освіти, що визначено у низці нормативних актів України («Національна доктрина розвитку освіти в Україні», затверджена Указом Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року; «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту», затверджена Указом Президента України № 1148/2004 від 28 вересня 2004 року; Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» № 1078 від 27.11. 2008 р. та ін.). На це вказують Закон України «Про фізичну культуру та спорт» № 3808-XII від 24.12.1993 р.; «Державна програма розвитку фізичної культури та спорту в Україні на 2007-2011 рр.», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1594 від 15.11.2006 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України № 458 від 02.08.2005 року «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах України» та інші нормативні акти. Не зважаючи на існування обєктивних передумов для впровадження учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів, на даний час їх діяльність не набула масового характеру в установах середньої освіти, про що свідчать статистичні дані Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту. Необхідність вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з учнями та впровадження у загальноосвітні навчальні заклади вказаних клубів через ефективне використання матеріально-технічних, кадрових, інформаційних та інших ресурсів системи загальної середньої освіти і зумовила вибір теми дослідження. Роль здобувача у виконанні вказаної теми полягала у розробці та обґрунтуванні організаційно-педагогічної технології менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів та її впровадження у діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.У першому розділі «Теоретичні засади функціонування учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів» - подано теоретичний аналіз матеріалів спеціальної літератури, у якій розкривається процес розвитку громадських організацій школярів фізкультурного спрямування, у тому числі клубів, на різних історичних етапах; педагогічні та організаційні засади позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями шкіл у формі клубів, а також особливості клубної фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами за кордоном. Одночасно проаналізовано роль та місце учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів у процесі формування фізичної культури особистості та оздоровлення учнів, виявлені умови організації діяльності учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів шляхом соціологічного опитування фахівців фізичної культури Харківської та Луганської областей, вивчено нормативно-правову базу України щодо механізму державної реєстрації громадських організацій фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також розпочато формуючий організаційно-педагогічний експеримент. На другому етапі (грудень 2007 - червень 2009 рр.) дослідження було спрямовано на виявлення особливостей менеджменту учнівських громадських фізкультурно-оздоровчих клубів, на основі чого корегувалась діяльність експериментального клубу, зясовувались проміжні результати експерименту, проводилися уточнюючі соціологічні дослідження серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької, Донецької, Харківської областей України. Так, більшість фахівців (64,5 %), які працюють у сфері фізичного культури (управлінці, науковці, методисти, вчителі), вважають, що організовувати позакласну фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями доцільно саме у таких клубах. З метою перевірки ефективності організаційно-педагогічної технології менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів щодо організації позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи зі школярами, у 2006 році у двох загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області було засновано учнівські фізкультурно-оздоровчі клуби відомчої та громадської організаційних форм.Результати дослідження умов організації учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів у загальноосвітніх навчальних закладах свідчать, що на даний час у навчальних закладах склалися обєктивні передумови саме для такої організації позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, що підтверджують 73,1 % фахівців фізичної культури та 76,9 % школярів. Результати організаційно-педагогічного експерименту доводять що у тих установах у яких застосовуються традиційні форми організації позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи зі школярами збільшилася кількість учнів, які відвідують спортивні секції, гуртки, факультативи на 7,1 %, у навчальному закладі, де функціонує громадський клуб - на 44 %, у навчальному закладі, де функціонує відомчий - на 91,7 %. У закладах з традиційною формою організації позакласної роботи з учнями зросла кількість спортивно-масових заходів на 28,5 %, в той час як у закладах де діє грома

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?