Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців в коледжах України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 169
Головні проблеми підготовки фахівців з вищою освітою в історії педагогіки. Засади організаційно-методичного забезпечення побудови системи управління якістю підготовки фахівців в коледжах України. Характеристика головних шляхів розвитку вищої освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність дисертації та ступінь дослідженості проблеми визначаються реальною соціально-економічною ситуацією‚ що склалася в Україні‚ та суспільними потребами розвязання державної проблеми забезпечення якості та ефективності професійної підготовки фахівців в коледжах України на основі впровадження системи управління якістю підготовки фахівців. Це і зумовило вибір теми дослідження: “Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців у коледжах України”. Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні концепції професійної підготовки фахівців у вищих закладах освіти та створенні моделі цілісної освітньої системи, використання якої спрямоване на забезпечення якості та ефективності професійної підготовки фахівців у вищих закладах освіти в Україні. Визначити принципи побудови системи управління якістю підготовки фахівців у вищих закладах освіти України. побудувати систему управління якістю підготовки фахівців у вищих закладах освіти можливо у разі розробки і реалізації моделі цілісної освітньої системи, виявлення критеріїв добору змісту освіти та формування освітньо-професійних програм різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;У першому розділі - “Проблеми підготовки фахівців з вищою освітою в історії педагогіки” - розглянуто професійну підготовку фахівців у вищих закладах освіти як важливу проблему сучасної педагогіки; конкретизовано принципи створення системи управління якістю підготовки фахівців, розкрито соціально-педагогічні засади забезпечення якості підготовки спеціалістів в коледжах України; сформульовано концептуальні підходи до професійної підготовки фахівців у вищих закладах освіти. В системній єдності послідовно розкрито обєкти розгляду: особистість як найважливіша цінність суспільства; процеси якісної підготовки фахівців в Україні; системи управління якістю підготовки фахівців як організаційно-педагогічна система, що реалізує ці процеси згідно з визначеними автором етапами її життєвого циклу (науково-дослідні роботи, створення, впровадження, апробація, функціонування). Програмування ЖЦ підготовки фахівців є комплексно-цільовою процедурою, завдяки якій на єдиній методологічній, педагогічній та інформаційній основі забезпечується єдність вимог до змісту та якості підготовки спеціалістів незалежно від відомчої підпорядкованості навчальних закладів та форм власності, створення та впровадження інтегрованої системи управління якістю підготовки фахівців, яка реалізує ці процеси. У другому розділі - "Специфіка управління якістю підготовки фахівців в коледжах України" - проаналізовано особливості структурно-функціональної системи управління якістю підготовки; розроблено теоретичну модель освітньої системи; сформульовано педагогічні засади організаційно-методичного забезпечення побудови системи управління якістю підготовки фахівців, що уможливлюють розуміння освітнього феномену з цілісним охопленням його різноманітних виявів; обґрунтовано характеристики та показники ефективності управління різнорівневою підготовкою фахівців; визначено шляхи розвитку вищої освіти. У дослідженні виділено такі основні напрями інтеграції процесів управління якістю підготовки фахівців: створення теоретико-методологічного потенціалу, який забезпечив би на єдиній системній і логіко-інформаційній основі ЖЦ розвязання завдань підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців; розроблення державних, міжвідомчих, комплексних освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів із забезпеченням вибіркової адаптації їх до умов реального середовища функціонування соціально-економічної системи України; створення інтегрованої системи для реалізації процесів управління якістю підготовки фахівців; розроблення методичного, організаційного, програмного, технічного, інформаційного та фінансового забезпечення, що необхідно для раціонального функціонування системи вищої освіти.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?