Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 189
Способи виявлення чинників, що впливають на організацію військової підготовки студентів цивільних навчальних закладів. Етапи оновлення системи військової підготовки майбутніх фахівців-контрактників загалом і студентів цивільних вищих навчальних закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміни в системі комплектування ЗСУ, скорочення їх чисельності при збереженні боєздатності, зумовлені сучасними економічними і політичними реаліями, передбачають якісне оновлення системи військової підготовки майбутніх фахівців-контрактників загалом і студентів цивільних вищих навчальних закладів (ВНЗ) як офіцерів запасу, зокрема. Гіпотеза дослідження: навчально-виховний процес військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів буде ефективним за таких організаційно-педагогічних умов: реалізація принципів логістики і педагогічного менеджменту в системі управління процесом військової підготовки студентів ВНЗ; використання зовнішніх і внутрішніх міжпредметних звязків і наявність сучасних педагогічних технологій у процесі військової підготовки студентів ВНЗ; забезпечення мотивації студентів цивільних ВНЗ щодо підвищення рівня військової підготовки; підготовка викладацького корпусу до забезпечення військового професіоналізму офіцерів запасу; моніторинг якості військової підготовки студентів ВНЗ. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження: вперше розроблено, обґрунтовано й експериментально апробовано структурно-функціональну модель організації військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів; визначено й науково обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що сприяють підвищенню результативності військової підготовки (ВП) студентів цивільних ВНЗ; уточнено й побудовано багаторівневу організаційно-управлінську інфраструктуру системи ВП студентів ВНЗ; обґрунтовано зміст військової підготовки студентів цивільних ВНЗ; конкретизовано сутність понять «організаційно-педагогічні умови», «логістика»; здійснено аналіз чинників, що впливають на організацію ВП студентів ВНЗ; визначено критерії, показники та рівневі характеристики військової підготовки студентів цивільних ВНЗ; подальшого розвитку дістала методика діагностики рівнів означеної підготовки студентів. Практична значущість дослідження полягає в розробці й реалізації у централізованому військово-навчальному підрозділі (ВНП) методики організації військової підготовки студентів цивільних ВНЗ та викладачів за програмою спецкурсу «Педагогічні засади організації військової підготовки студентів цивільних ВНЗ в умовах реформування ЗСУ і модернізації вищої освіти», методики діагностування рівнів військової підготовки студентів ВНЗ; науково-методичних матеріалів і навчально-методичних рекомендацій для викладачів і студентів централізованого ВНП щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на підвищення військового професіоналізму офіцерів запасу і формування їхніх професійних і особистісних військово важливих якостей; використанні апробованих методичних матеріалів для розробки, взаємоузгодження і коригування складових системи стандартів: кваліфікаційної характеристики і професійної програми, а також тестових засобів діагностики. У першому розділі «Теоретичні засади проблеми організації військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів» проаналізовано вітчизняну та зарубіжну наукову і нормативну літературу з означеної проблеми, що дозволило узагальнити особливості, визначити принципи військово-професійної підготовки, виокремити обєктивні й субєктивні чинники, що впливають на її організацію, зокрема в нових централізованих військових навчальних структурах - факультетах підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах, і визначити організаційно-педагогічні умови результативності означеної підготовки в сучасний період євроінтеграції України і реформування її Збройних Сил.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?