Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 241
Сутність понять "сприятливе навчально-виховне середовище" та організаційно-педагогічні умови, які сприяють його створенню. Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов, які забезпечують створення сприятливого навчально-виховного середовища.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Під час переходу до демократичного суспільства в нашій країні перспективною для розвитку освіти є концепція гуманізації середовища шляхом створення сприятливих умов для субєктів педагогічного процесу, який дарує дитині життєвий сенс, несе в собі невичерпне джерело мотивів, спонукань, натхнень, творчості, забезпечує єдність дій учителів, учнів та їхніх батьків на основі духовної спільності взаєморозуміння, взаємодії, співробітництва. Обґрунтування ж сутності сприятливого середовища не було предметом спеціального вивчення, у наявних дослідженнях відсутній взаємозвязок між роллю середовища, розробкою адекватної моделі формування сприятливого навчально-виховного середовища та організаційно-педагогічними умовами його створення. Актуальність проблеми, її теоретична й практична значущість, а також відсутність фундаментальних досліджень зумовили вибір теми дослідження «Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальноосвітньому навчальному закладі». Гіпотеза дослідження - створення сприятливого навчально-виховного середовища можливе, якщо в педагогічному процесі загальноосвітнього навчального закладу реалізувати такі організаційно-педагогічні умови: сформувати імідж школи, організувати взаємодію суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату й управляти процесом створення сприятливого навчально-виховного середовища. Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, що вперше визначено й теоретично обґрунтовано сутність сприятливого навчально-виховного середовища як такого, у якому взаємодія всіх суб‘єктів педагогічного процесу має своїм результатом духовне, інтелектуальне, моральне, естетичне, фізичне взаємозбагачення, сприяє розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості, формує готовність до особистісного самовдосконалення, забезпечує реалізацію співтворчості в межах гуманістичної парадигми; визначено його складники (інтелектуальне, виховне, психологічне, науково-методичне, соціальне, культурно-естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне, електронне); запропоновано модель його створення, що включає структуру, зміст, принципи, чинники, ознаки, суб‘єктів, умови, етапи, результати; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, які сприяють його створенню (формування іміджу школи, організація взаємодії суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату, управління процесом створення сприятливого навчально-виховного середовища).Авторами середовище розглядається як одна з ключових педагогічних проблем - від первісного визнання впливу середовища на формування особистості до необхідності враховувати цей вплив у педагогічній практиці та вивчати і розробляти його, як умову розвитку особистості, як важливий педагогічний засіб, що дає можливість вирішувати складні завдання, здійснювати розробку нового змісту освіти і виховання, шукати й перевіряти на практиці нові форми, методи і технології розвитку особистості. У дослідженні виділено чинники сприятливого навчально-виховного середовища, які впливають на результати діяльності суб‘єктів педагогічного процесу, а саме: позитивні (сприятливий психологічний мікроклімат, що залежить від узгодженості взаємодій, традицій, ситуацій успіху, конструктивного вирішення конфліктних ситуацій; максимальна реалізація можливостей, здібностей і потреб з метою професійного зростання педагогів; забезпечення компетентності суб‘єктів педагогічного процесу; упровадження інновацій у педагогічний процес; результативність діяльності; ефективний спосіб управління; піклування про суб‘єктів педагогічного процесу; матеріально-технічне забезпечення) та негативні (перевантаження фізичні, психічні, професійні; втома; відсутність взаєморозуміння між учителем, учнями й батьками; слабка матеріальна база; низький культурний та освітній рівень суб‘єктів педагогічного процесу; авторитарний стиль управління; конфліктні ситуації). Доведено, що суб‘єктами сприятливого навчально-виховного середовища є: учні (активні, пасивні); класні керівники; викладачі; завідувачі кафедр і лабораторій; родина (батьки, родичі, друзі); психологічна служба; керівники гуртків; адміністрація; керівники, здатні зрозуміти, підтримати творчу особистість (яскраву, ініціативну) або спонукати до творчості особистість зі схованим творчим потенціалом, створити умови для творчого розвитку та ненавязливо коректувати роботу. Актуалізація творчого потенціалу відбувається в сприятливому навчально-виховному середовищі за певних організаційно-педагогічних умов: формування іміджу школи, організації педагогічної взаємодії суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату, управління процесом створення сприятливого навчально-виховного середовища. Схарактеризуємо складники іміджу школи: зовнішня атрибутика, тобто слова, гасла, дії, предмети, елементи, що несуть символічне навантаження (назва, гімн, девіз, символ, емблема, прапор, форма одягу для учнів, ритуали школи), які використовує установа, щоб зробити більш ясними її завдання й ц

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?