Організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 206
Професійне навчання безробітних та його соціально-економічні, психолого-педагогічні засади для забезпечення їх суспільно-державних та індивідуальних потреб. Організації професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У процесі дослідження ми звернулися до праць вчених, присвячених соціально-економічним та психолого-педагогічним проблемам професійного навчання безробітних в умовах сучасного ринку праці (К.Г.Кязимов, Ю.М.Маршавін, П.М.Новиков, О.А.Рикова, В.А.Савченко, І.М.Терюханова, В.В.Шеметов та ін.), в яких розкриваються сучасні підходи до формування системи професійного навчання безробітних як складової неперервної професійної освіти, її особливості як інструменту ринку праці, цілісної педагогічної системи, чинника, що упереджує безробіття. Професійне навчання безробітних, як проблема педагогічної науки і практики, знайшло своє відображення у дисертаційних дослідженнях А.І.Давидочева “Організаційно-педагогічні основи професійного навчання безробітних і незайнятого населення” (1999 р.); Ю.Л.Деражне “Педагогічні основи відкритого навчання в службі зайнятості” (1998 р.); О.М.Конюхова “Оцінювання ефективності професійного навчання безробітних громадян в системі середньої професійної освіти” (2002 р.). Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з теми: „Дидактичні засади професійного навчання в умовах неперервної освіти” (РК № 0102U000398), а також є складовою науково-дослідної роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України “Дослідження ефективності професійної орієнтації і професійного навчання безробітних в Україні: організаційно-правовий та психолого-педагогічний аспекти” (РК № 0104U000765). Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність професійного навчання безробітних у ПТНЗ підвищиться за умов: удосконалення технології надання профорієнтаційних послуг кандидатам на навчання; методики відбору безробітних на навчання; розробки та впровадження системи критеріїв, за якими має здійснюватися визначення навчальних закладів для професійного навчання безробітних; реалізації дидактичних принципів з урахуванням особливостей безробітних як субєктів навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; посилення відповідальності соціальних партнерів за результати професійного навчання безробітних; запровадження моніторингу результативності професійного навчання безробітних. На ІІІ етапі (2002-2004 рр.) - визначалися особливості безробітних як субєктів навчання, обґрунтовувалися дидактичні принципи професійного навчання безробітних та сучасні підходи до надання профорієнтаційних послуг безробітним як кандидатам на навчання; визначалися критерії відбору безробітних на професійне навчання та визначення ПТНЗ; формулювалися і обґрунтовувалися вимоги до рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які здійснюють професійне навчання безробітних; обґрунтовувалася доцільність психологічної підтримки безробітних; визначалися і теоретично обґрунтовувалися організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у ПТНЗ;.У першому розділі - „Професійне навчання безробітних як соціально-педагогічна проблема” - розглянуто соціально-економічні аспекти зайнятості населення в Україні, здійснено аналіз та уточнення поняттєво-термінологічного апарату, виявлено особливості становлення і розвитку системи професійного навчання безробітних, теоретично обґрунтовано концептуальні засади професійного навчання безробітних, виявлено чинники та визначено критерії, що впливають на ефективність професійного навчання безробітних у ПТНЗ. Проведений теоретичний аналіз досліджень, присвячених обґрунтуванню проблем зайнятості і професійного навчання безробітних (А.І.Давидочев, В.О.Єрмоленко, О.В.Киричук, О.М.Конюхов, К.Г.Кязимов, Ю.М.Маршавін, П.М.Новиков, О.А.Рикова, В.А.Савченко, І.М.Терюханова, В.В.Шеметов та ін.), дозволив виявити специфіку професійного навчання безробітних як цілісної педагогічної системи, що реалізує одночасно сукупність економічних та освітніх цілей. З одного боку, професійне навчання безробітних - один з чинників ринку праці, а з іншого - самостійна складова неперервної професійної освіти, метою якої є: відновлення професійного розвитку безробітних, сприяння корекції системи моральних цінностей на основі оволодіння ними необхідними знаннями, уміннями, через надбання професійно-важливих і особистісних якостей, що мають допомогти їм активізувати власні зусилля з пошуку роботи та працевлаштування. У другому розділі - “Науково-теоретичне обґрунтування умов професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних закладах” - визначено організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних, розроблено і теоретично обґрунтовано модель організації професійного навчання безробітних у ПТНЗ. До організаційно-педагогічних умов віднесено: впровадження технології надання профорієнтаційних послуг безробітним як кандидатам на навчання; визначення ПТНЗ на основі відповідних критеріїв; удосконалення методики відбору безробітних на професійне навчання та комплектування навчальних груп; оновлення змісту професійного навчання безробітних; інтеграція інноваційних

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?