Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі - Статья

бесплатно 0
4.5 257
Опис організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі. Значущі аспекти використання інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя-філолога.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нова філософія освіти та нова парадигма освіти (зокрема, державні стандарти, моделі бажаного і планованого результату) потребують якісно вищої підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі. Виявлений недостатній рівень підготовки майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі свідчить про те, що все ще залишається традиційною підготовка майбутнього вчителя-філолога, яка не повною мірою задовольняє вимоги сьогодення у звязку з недостатньою розробленістю даної проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми дослідження показав, що інтеграція української вищої освіти до європейського освітнього простору вимагає удосконалення методичної підготовки філологів, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в нових педагогічних умовах інноваційного освітнього середовища, які відображають «функціональну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від комплексу обєктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних проявах» [7, с. Мета статті - охарактеризувати організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі та розкрити значущі аспекти використання інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя-філолога. Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі припускає аналіз емпіричного досвіду особистої діяльності та вивчення теоретичних джерел із проблеми, вибір теми, визначення послідовності проведення наукового дослідження; визначення мети, завдань, обєкту, предмету дослідження і побудови на їх основі робочої гіпотези; проведення лонгитюдного формувального експерименту, розрахованого на повний чотирьохрічний цикл підготовки вчителів філологічних спеціальностей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?