Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату - Автореферат

бесплатно 0
4.5 190
Організація корекційного індивідуального навчання молодших школярів з ДЦП в умовах сім’ї. Розвиток рухової сфери, сенсорних функцій, розширення уявлень про навколишнє середовище, розвиток пізнавальної діяльності, корекція мовленнєвого розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виходячи з положень теорій про провідну роль мотивації як основного стимулу рухової активності і нерозривно повязаної з нею психічної діяльності, про наявність у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку гнучких динамічних звязків і значної пластичності нервової системи, вченими обґрунтовується необхідність комплексного підходу до медико-психолого-педагогічної реабілітації хворих на ДЦП дітей (М.Б.Ейдінова, Є.К.Правдіна-Винарська; К.О.Семенова, О.М.Мастюкова, М.Я.Смуглін; К.О.Семенова, Н.М.Махмудова; Л.О.Бадалян; С.К.Євтушенко; В.І.Козявкін; W.Phelps, B.Bobath, K.Bobath; V.Vojta; H.Knupfer, F.Rathe; F.Niethard; Т.Проскуріна, М.Сварник, М.Николаєв, Л.Ф.Шестопалова та ін.). Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: - розкрито особливості психофізичного розвитку дітей з ДЦП на початковому етапі навчання (фізичного та психомоторного розвитку, психологічної зорієнтованості, розвитку навчально значущих функцій та пізнавальних можливостей), важливих для більш ефективної організації їхнього навчання; Вірогідність наукових результатів і висновків дослідження забезпечуються обраними методологічними і теоретичними позиціями з опорою на узгоджені з ними методами, які дали можливість досягти мети дослідження і виконати поставлені завдання; залученням значного фактичного матеріалу, отриманого під час роботи особисто дисертантом на посаді вчителя індивідуального навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та наслідками поліомієліту; застосуванням комплексу методів дослідження, адекватних предмету дослідження і поставленим завданням; кількісним та якісним аналізом експериментального матеріалу і його статистичною обробкою; достатнім обговоренням результатів дослідження на наукових сесіях, науково-практичних конференціях і семінарах. Проведений нами аналіз практики роботи спеціальних шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату підтвердив актуальність пошуків ефективних шляхів організації індивідуального навчання в умовах сімї, недостатність розробок з організації та проведення індивідуального навчання, які забезпечували б комплексний вплив на психомоторний, психічний, пізнавальний розвиток учня, якісніше засвоєння програмового матеріалу в умовах сімї. Лише 2% має достатній фізичний та психомоторний розвиток, незначне відставання у розвитку загальної та дрібної моторики, стереогнозу, мовленнєвої моторики, соматичну стабільність; 3% учнів - задовільну підготовленість руки до письма, яка виявляється у правильному утриманні ручки, написанні букв, слів; 6% - добре сформовану психологічну підготовку до навчально-пізнавальної діяльності, що виявляється у бажанні бути учнем, адекватній та організованій поведінці, вмінні спілкуватися з дорослим, долати труднощі, керувати власними емоціями; 8% учнів має достатньо розвинені навчально значущі функції, а саме сформованість фонематичних уявлень, мови і мовлення без порушень, чітку координацію в системі „око-рука”, достатньо повний обсяг зорового сприймання; 15% - достатній рівень розвитку пізнавальних процесів, про що свідчать власні усвідомлені судження, здатність до аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, високої концентрації уваги, швидкої научуваності, добре розвинена словесно-логічна память поряд із іншими видами памяті.Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у фізичному та психічному розвитку. Програма з основ безпеки життєдіяльності для учнів І-Х допоміжних класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним паралічем. Організація індивідуального навчання дітей із порушеннями опорно-рухового апарату // Дефектологія. Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей з ДЦП до навчання // Дефектологія. Особливості графічних навичок дітей з ДЦП, засоби їх розвитку та корекції // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний збірник.

План
Основний зміст дослідження відображено в таких публікаціях

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?