Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 221
Висвітлення завдань вищих педагогічних навчальних закладів щодо вдосконалення освіти й організації навчально-виховного процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Розгляд соціально-педагогічних умов розвитку неперервної педагогічної освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це потребує нагального вжиття в системі загальної освіти ефективних заходів щодо зміцнення фізичного й психічного здоровя дітей і молоді, формування у них здорового способу життя, цінностей активного, розвивального, просоціального дозвілля, що зазначено у відповідних нормотворчих документах, а саме: Законах України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про фізичну культуру і спорт"; Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр. та галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти. Тому перед системою вищої педагогічної освіти, яка й покликана оперативно реагувати на нагальні потреби суспільства, актуалізуються завдання щодо підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності, оскільки саме вони мають забезпечити ефективну організацію та проведення різноспрямованих фізкультурно-оздоровчих, спортивних, розважальних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах з метою формування здоровязбережувальної компетентності учнів, мотивації їх до фізичного розвитку й удосконалення, формування моральних, вольових та інших якостей. педагогічний навчальний фізичний Проблему підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності відображено при вирішенні широкого кола теоретичних і прикладних питань, повязаних з дослідженням методологічних засад сучасної філософії освіти (В. П. Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, проблема формування їх готовності до анімаційної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі як у теоретичному, так і практичному аспектах є малодослідженою, що зумовлено, передусім, новітнім характером самого явища анімаційної діяльності, а також невизначеністю науково-методичних засад підготовки педагогів до її здійснення. Кожний педагогічний вищий навчальний заклад, створюючи оптимальні умови теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, повинен звернути увагу на: - перегляд змісту навчальних дисциплін з метою спрямування їх тем на формування необхідних професійних умінь, креативного мислення у майбутніх учителів фізичної культури;Отже, розвязання завдань дослідження надало змогу досягти його мети - наукового обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?