Організаційно педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Характеристика особливостей сучасної інженерно-педагогічної освіти. Розгляд факторів адаптації студентів в навчальному закладі. Обґрунтування організаційних положень та педагогічних умов, що сприяють самостійної роботі студентів даної спеціальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Разом з тим, такі питання, як підвищення навчальної активності, формування позитивної мотивації навчання, розвиток активної соціальної діяльності студентів не розглядаються крізь призму соціалізації особистості, адаптації студентів до особливостей навчання в інженерно-педагогічному ВНЗ. Необхідність подолання виявлених суперечностей й обумовила тему дослідження: “Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів”. Тема дисертаційного дослідження входить до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки і методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії спільної з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України науково-дослідної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти тема “Теоретичні і методичні основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів” (РК 01024001536). Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні і практичній перевірці організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання у вищому інженерно-педагогічному закладі освіти. Гіпотеза дослідження - адаптація майбутніх інженерів-педагогів до навчання у вищому навчальному закладі буде ефективною за таких організаційно-педагогічних умов: 1.Перший розділ дисертації - “Адаптація майбутніх інженерів-педагогів як психолого-педагогічна проблема” - присвячено розгляду особливостей інженерно-педагогічної освіти, аналізу теоретичних питань процесу адаптації студентів до навчального процесу ВНЗ, а також обґрунтуванню організаційно-педагогічних умов адаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. При цьому, виходячи зі змісту професійної діяльності інженера-педагога, цю професію і, відповідно, освіту треба вважати педагогічною, розуміючи при цьому, що інженерні знання є змістом освіти, який в процесі майбутньої професійно-педагогічної діяльності в закладах проф. тех. освіти буде реалізовувати інженер-педагог. Одним із шляхів розвязання цього протиріччя може бути прискорення процесу адаптації студентів інженерно-педагогічного закладу освіти до навчання. Положення про те, що в будь-якій системі мета є системно утворюючим фактором дозволило сформулювати першу умову - усвідомлення мети (цілей) адаптації її субєктами шляхом їх різнобічного інформування про зміст і умови навчання, та спрямованість змісту адаптації студентів інженерно-педагогічних спеціальностей на формування навичок самостійної роботи, адекватної самооцінки, а також уявлення про майбутню професійну діяльність в закладах професійно-технічної освіти. Другий розділ дисертації - “Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання в інженерно-педагогічному закладі освіти” - присвячено загальним питанням організації і проведення експериментальної роботи, обґрунтовано критерії та показники адаптації майбутніх інженерів-педагогів, а також розроблено методику реалізації сукупності організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання.За таких особливостей виникає нагальна потреба максимально скоротити термін адаптації студентів до навчання з метою вивільнення часу на якісне опанування інженерного й педагогічного фахів. Ранжування виявлених факторів дозволило виявити ступень впливу кожного фактора на адаптацію майбутніх інженерів-педагогів. Це стало підставою для обґрунтування організаційно-педагогічних умов та розробки методики реалізації організаційно-педагогічних умов адаптації майбутніх інженерів-педагогів до навчання в інженерно-педагогічному закладі освіти. Виявлено та теоретично обґрунтовано сукупність організаційно-педагогічних умов адаптації студентів інженерно-педагогічного ВНЗ до навчання включають: а) усвідомлення цілей адаптації студентами шляхом їх різнобічного інформування про зміст і умови навчання, формування навичок самостійної роботи, адекватної самооцінки, а також уявлення про майбутню професійну діяльність в закладах проф. тех. освіти; Актуальними вважаємо питання розвитку професійно значущих якостей майбутніх інженерів-педагогів під час навчання у ВНЗ, формування й розвиток креативних здібностей студентів інженерно-педагогічної академії, формування психологічної готовності студентів 1-2 курсів до вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу.

План
2. Основний ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?