Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання старшокласників у сучасних молодіжних організаціях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 207
Аналіз мотивації та рівня відвідування занять фізкультурою і спортом у позанавчальний час серед школярів 15-17 років. Особливості організаційних форм фізичного виховання у молодіжних організаціях, екологічних, етнографічних та інструкторських таборах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
З утворенням України як незалежної держави стало можливим утвердження національної системи фізичного виховання як в державних закладах освіти, так і в громадських обєднаннях. Науковообгрунтована загальна концепція національного виховання підростаючого покоління вимагає пошуку шляхів її реалізації в різних ланках суспільного життя, в тому числі в молодіжних організаціях. Між тим, ще донедавна на молодіжному законодавстві дуже сильно позначалось ставлення суспільства до молоді як до обєкта соціального діяння своїх виховних та ідеологічно-пропагандистських інститутів, застосовуючи по відношенню до неї, так званий, залишковий принцип. Нині, коли відчуваємо гостру потребу в чіткій концепції національного виховання та повертаємося до національних традицій виховання молоді, дане питання є надзвичайно актуальним. В дослідженні вирішувалися такі задачі: - дослідити особливості становлення та розвитку організаційно-педагогічних засад фізичного виховання в українських молодіжних організаціях;У свою чергу, інтерес до фізкультурно-спортивної діяльності сформується в учнів тоді, коли вони зможуть реалізувати свої знання і вміння в різних формах, коли вони побачать свої успіхи в цій діяльності і коли ці успіхи будуть оприлюднюватися. В звязку з цим, необхідно вивчити, яка мотивація сприяє залученню старшокласників до занять фізкультурою і спортом, а також дослідити особливості організаційних форм фізичного виховання, які проводяться в позанавчальний час в різних установах, зокрема у сучасних молодіжних організаціях. Таким чином, у фізичному вихованні молодіжних організацій культивувалися засоби та організаційні форми, які відповідали напрямку діяльності цих організацій і мали на меті масове залучення молоді до членства в них. Серед тих, хто відвідує заняття фізкультурою і спортом в позанавчальний час систематично переважають старшокласники, котрі займаються двічі на тиждень (міські хлопці - відповідно 33,7%, 29,4%, 26,1% респондентів; дівчата - відповідно 26,3%, 24,1%, 20,9% респондентів; сільські хлопці - відповідно 28,4%, 27,1%, 24,3% респондентів; дівчата - відповідно 19,2%, 19,1%, 18,4% респондентів від загальної кількості опитаних). В той же час, з віком у хлопців і дівчат до занять фізкультурою і спортом зростає інтерес через можливість сприяти підвищенню своєї розумової працездатності, бажання бути здоровим і сильним, бажання досягти переваги над іншими і, одночасно, менше уваги молодь звертає на можливість весело провести час, домогтися високих спортивних результатів, одержати високу оцінку з фізкультури, поліпшити дисципліну і самоорганізацію.У сучасних наукових дослідженнях науково обгрунтовано необхідність проведення з молоддю різних організаційних форм фізичного виховання в позанавчальний час, розроблені рекомендації, що оптимізують їх проведення через адекватність підбору навантаження та ефективність методів контролю за тренувальним процесом, розроблені та апробовані адекватні методики розвитку фізичних якостей для учнів-старшокласників. Разом з тим, залишається недостатньо вивченою мотивація до занять фізкультурою і спортом, не проводилося досліджень організаційних форм фізичного виховання у сучасних молодіжних організаціях. У фізичному вихованні молодіжних організацій культивувалися засоби та організаційні форми, які відповідали напрямку діяльності цих організацій і мали на меті масове залучення молоді до членства в них. Ефективність залучення старшокласників до занять фізкультурою і спортом у позанавчальний час залежить від врахування мотивів, що формують у школярів інтерес до фізкультурно-спортивної діяльності, підтримка з боку однокласників, друзів і рідних, пропаганда форм фізичного виховання через засоби масової інформації. Відштовхують молодь від фізкультурно-спортивних занять: погана організація і проведення занять з фізичної культури в школі, особливо у випускних класах, незадовільне матеріально-технічне забезпечення цих занять, погана поінформованість про заняття фізичними вправами в позаурочний час, незручні час і місце проведення цих занять.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?