Організаційно-педагогічні основи професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання - Статья

бесплатно 0
4.5 173
Дослідження організаційно-педагогічних засад профорієнтаційної роботи з урахуванням змін у структурі загальної середньої освіти. Узагальнення досвіду впровадження перспективних освітніх технологій профорієнтації учнів. Визначення перспективних технологій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Доводиться констатувати: більшість загальноосвітніх навчальних закладів не готові до організації профорієнтаційної роботи і не можуть забезпечити належні умови для профільного навчання учнів. Проблеми розвитку особистості, професійної орієнтації, психолого-педагогічних основ професійного самовизначення, профільного навчання та підготовки учнів до професійної діяльності в системі загальної середньої освіти досліджено у низці праць вітчизняних і зарубіжних вчених. В умовах розгортання профільного навчання в Україні, як показують дослідження, перспективною вбачається мережева система профорієнтації учнів, різні моделі якої вибудовуються та апробуються в Україні, зокрема, у Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій областях. У цьому документі визначено завдання і функції професійної орієнтації, зміст профінформації, виокремлено елементи професійної орієнтації учнів та окреслено систему координації профорієнтаційної роботи, а також розроблено компетенції, яких мають набути учні на кожному етапі професійної орієнтації та результати профорієнтаційної роботи [6], а саме: - на початковому (пропедевтичному) етапі має забезпечуватися ознайомлення учнів з найпоширенішими професіями у процесі навчальної, позакласної та позашкільної роботи, виховання позитивного ставлення до різних видів трудової і професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості; формування початкових загальнотрудових умінь і навичок, здатності до взаємодії з іншими особами у процесі діяльності; На базовому етапі відповідно до Положення та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти повинні вивчатися наукові основи вибору професії, класифікаційні ознаки професій, вимоги професій до людини, правила вибору професії, методики самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних професійно важливих якостей; формуватися вміння зіставляти вимоги, необхідні для набуття конкретної професії, із власними можливостями та конюнктурою ринку праці; створюватися умови для випробування учнями своїх здібностей у різних видах трудової діяльності, проводитися консультування щодо вибору професії та навчального закладу [7].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?