Організаційно-інформаційна система управління на машинобудівних підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Дослідження коефіцієнта оцінки економічної ефективності від впровадження організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах. Характеристика економіко-математичної моделі залежності динаміки витрат від часу їх здійснення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Так, до теперішнього часу особливостям формування організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах в умовах перехідної економіки України приділяється недостатня увага як у теоретичному, так і в практичному плані. Потребують подальшого дослідження проблеми оцінки економічної ефективності функціонування організаційно-інформаційних систем управління на машинобудівних підприємствах, вдосконалення принципів, форм і моделей, розробки нових наукових підходів та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення діяльності підприємства. здійснено аналіз адаптації машинобудівних підприємств до нових умов господарювання з метою визначення впливу організаційно-інформаційної системи управління на ефективність їх діяльності; розроблено показник оцінки економічної ефективності від впровадження організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах. Ситуація на підприємствах може бути розглянута за двома основними напрямами: рівня залежності управління підприємством від організаційно-інформаційної системи (ОІС) при здійсненні своєї діяльності (горизонтальна вісь) і рівня контролю ОІС на підприємстві (вертикальна вісь).На підставі проведених досліджень науково-теоретичних засад організаційно-інформаційної системи управління на машинобудівних підприємствах встановлено, що під інформаційними ресурсами підприємства слід розуміти інформаційні засоби (розяснювальні, описові, ознайомлювальні), що можуть бути задіяні з метою визначення і досягнення певного кінцевого стану керованого розвитку. Використання ситуаційного підходу до управління підприємством дало змогу визначити, що організаційна структура і система управлінської інформації на підприємстві зливаються воєдино при відповідному контролі. Цим забезпечується функціонування організаційно-інформаційної системи управління підприємством. Встановлено, що організаційно-інформаційна система машинобудівним підприємством становить сукупність функціональних підсистем підприємства, які використовують відповідні інформаційні потоки. Зміна наукової парадигми управління від функціонального бізнесу до здійснення бізнес-процесів визначають доцільність формування організаційно-інформаційних систем управління на машинобудівних підприємствах на основі методу “критичні фактори успіху”.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?