Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Закономірності становлення податкової системи на основі систематизації наукових розробок щодо сутності та ролі податків у державному регулюванні економіки. Прийняття управлінських рішень з організування інформаційних потоків щодо обов"язкових платежів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Оскільки машинобудівне підприємство не може суттєво впливати на процеси і зміни у зовнішньому середовищі, то виникає потреба вживати заходи щодо зміни в управлінні та в структурі економіко-організаційних, інформаційних процесів, у способах забезпечення цих процесів і відносин безпосередньо на підприємстві. Багатовекторність сучасних виробничих систем, ускладнення практичних завдань, їх стратегічні перетворення, утвердження нового рівня економічних відносин зумовлюють необхідність трансформації у методології організаційно-інформаційного забезпечення адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування. Особливої уваги вимагають питання управління податковою діяльністю на підприємстві, практичні положення розвитку податкової системи, формування інформаційного забезпечення процесу адаптування підприємств до змін системи оподаткування.Вивченню закономірностей розвитку й формуванню теорії розбудови національної системи оподаткування присвячені роботи Андрущенка В.Л., Білик М.Д., Бланка І.О., Вишневського В.П., Геєця В.М., Горбунова Р.А., Данилова О.Д., Десятнюк О.М., Захарченка В.І., Золотька І.А., Крисоватого А.І., Мельника Д.Ю., Федосова В.М. Проблеми податкового планування, оцінки впливу податкової системи та її окремих елементів на фінансово-господарську діяльність підприємств, в тому числі інформаційні аспекти взаємодії підприємств з органами ДПІ, розглянуто у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників: Алєксєєва І.В., Бойка Є.І., Вожжова А.П., Галушко О.С., Гуменюка В.Я., Загороднього А.Г., Іванова Ю.Б, Корнєєва В.В., Костирко Л.А., Кузьміна О.Є., Лапко О.О., Мельника П.В., Петровича Й.М., Поддєрьогіна А.М., Соколовської А.М., Тивончука І.О., Фліссака А.П., Чухрай Н.І. · дослідити досвід діяльності провідних компаній розвинутих країн і вітчизняних машинобудівних підприємств з питань їх адаптування до динаміки зовнішнього середовища та обґрунтувати основні положення формування організаційно-інформаційного забезпечення процесу адаптування підприємств до змін системи оподаткування;У першому розділі “Теоретичні та методологічні засади організаційно-інформаційного адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування” розглянуто основи теорії оподаткування та закономірностей формування податкової системи, зміст, принципи і методи організування податкової діяльності, швидкозмінність нормативно-правової бази та необхідність адаптування до неї машинобудівних підприємств, обґрунтовано визначення субєктів податкової діяльності і їхніх функцій. Внаслідок цього виявлено численні недоліки, притаманні цій системі: чітко виражений фіскальний характер, що знижує зацікавлення підприємств у позитивних економічних та науково-технічних результатах діяльності, нерівномірне навантаження на різні підприємства за рахунок надання багатьом з них значних, часто необґрунтованих податкових пільг; нестабільність, недосконалість та громіздкість податкового законодавства (наявність значної кількості податків, а також багаторазове внесення змін і доповнень до чинних податкових законів), що спричиняє зростання потоку інформації як для платників податків, так і працівників податкової служби. Так, за період 1991 - 2006 рр., до Закону України “Про систему оподаткування” зміни і доповнення вносили - 38 разів, до Закону України “Про податок на додану вартість” - 112 разів, до Закону України “Про акцизний збір” - 72 рази, до Закону України “Про податок на прибуток підприємств” - 124 рази, до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” - 40 разів, до Закону України “Про плату за землю” - 58 разів тощо. Тому доцільно здійснювати адаптування машинобудівних підприємств до довготривалої еволюції податкових відносин, яка зумовила запровадження різноманітних податків, що класифіковані за такими елементами та ознаками: форма оподаткування, обєкт та економічний зміст обєкта оподаткування, рівень державних структур, що встановлюють податки та інші платежі, порядок встановлення податкових ставок, зарахування податків до бюджетів, співвідношення між ставкою податку та величиною обєкта оподаткування, субєкт оподаткування, джерело сплати податків, підстави для надання податкових пільг, податковий період, методика обчислення податків, організування сплати податків, частка податку в доході платника (податкова квота). Для оцінки функціонування (рівня стану) системи оподаткування на машинобудівному підприємстві може служити система показників, до яких слід віднести: рівень поточної (добровільної) сплати податків; рівень сплачуваності податкових платежів; рівень добровільного декларування (нарахування) податкових платежів, рівень додаткових нарахувань податків (примусова сплата); рівень податкового навантаження з податку на прибуток машинобудівних підприємств та податку на додану вартість.У процесі нагромадження інформації виникають відповідні труднощі, зумовлені змінами у зовнішньому і внутрішньому середовищах, що потребує впровадження відповідних рішень. Інформатизація на машинобудівному підприємстві - це забезпечення пр

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?