Організаційно-методологічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання - Статья

бесплатно 0
4.5 251
Вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників установ освіти. Організаційно-методологічні засади професійного розвитку фахівців зазначеної категорії. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Навчання за СП-формою здійснюється за власним бажанням педагогів зазначених категорій відповідно до поданого замовлення на базі місцевого органу управління освіти (територіального методичного кабінету/центру) або навчального (навчальних) закладу відповідної території. Педагогічні працівники, які атестуються на відповідність вищій і першій кваліфікаційним категоріям, педагогічному званню «старший учитель», «старший вихователь», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації за СП-формою зміст суспільно-гуманітарного, професійного, фахового та діагностико-аналітичного модулів програми освітньої діяльності опановують під час участі в СНМ-заходах регіонального та обласного рівнів. Кожен із СНМ-заходів готується працівниками місцевого органу управління освіти (територіального методичного кабінету/центру) та методичними й науково-педагогічними працівниками Академії після проходження сертифікації в Академії, яку здійснює випускна кафедра. Організаційні дії щодо проведення СНМ-заходу, до якого входять забезпечення інформування про проведення заходу, організація приїзду слухачів, підготовка приміщень, документації тощо, здійснює відповідний місцевий орган управління освіти (територіальний методичний кабінет/ценр). Управління самостійною роботою слухачів СП-форми підвищення кваліфікації здійснюється координатором (тьютором) навчальної групи, до якої зараховано педагогічного працівника для проходження навчання, наданням методичної та консультативної допомоги, в особистому спілкуванні в реальному й віртуальному режимах.Запровадження відкритих систем навчання персоналу, зокрема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за СП-формою навчання, дозволили наблизити освітній процес до місця роботи педагога, забезпечити його системність, науковість і неперервність, а також залучити нові ресурси на різних рівнях системи освіти країни.

План
. Зміст та організація навчання за СП-формою

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?