Організаційно-методологічні та методичні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 176
Знайомство з теоретичними аспектами методології і організації податкових пільг у відповідності з сучасними вимогами. Розгляд рекомендацій щодо застосування удосконаленої системи аналітичного обліку податкових зобов’язань в акціонерному товаристві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перехід до ринкових відносин спричинив до запровадження такої податкової системи, яка використовуючи податки, пільги і фінансові санкції дає можливість державі висувати єдині вимоги до підприємств щодо їх господарювання. Через неминучість присутності податкових пільг виникає необхідність ведення обліку їх величини і визначення впливу на результат діяльності субєкта господарювання. І в цих умовах документування господарських операцій, повязаних з використанням податкових стимулів, стає ще актуальнішим, оскільки без повної і своєчасної інформації про елементи податкового стимулювання неможливо провести розрахунки сум показників, які обкладаються податками, і сум податків, що підлягають сплаті в бюджет. В звязку з цим, зростає необхідність наукових досліджень, які спрямовані на подальший розвиток організації, методики, теорії та наукового апарату бухгалтерського обліку та економічного аналізу системи оподаткування і орієнтовані на сучасні потреби саме вітчизняної практики з урахуванням її специфічних рис. Отже, актуальність і новизна питань обліку і аналізу в системі оподаткування, недостатня теоретична і практична розробленість даної проблеми, відсутність конкретних вітчизняних методичних розробок у сфері пільгового оподаткування зумовили вибір теми, мету і основні напрямки наукового дослідження.Податкова система включає сукупність різноманітних видів податків, котрі виконують ряд функцій і завдань. Крім того, в країнах з ринковою економікою існує наукове твердження, що податки не повинні носити винятково фіскальний характер. Тому, саме у першому розділі дисертації розглядаються теоретичні передумови дослідження функцій податкової системи, загальні поняття податків, податкових стимулів, їх види та вплив на організацію і методику обліку. У підрозділі 1.2 наводяться основні принципи організації системи податкового стимулювання та теоретично обґрунтовуються визначення категоріального апарату щодо понять “податкових стимулів” та “податкових пільг” в структурі їх елементів. Зазначені форми журналів-ордерів дадуть змогу підвищити ступінь виявлення помилок, дозволять вчасно нараховувати податок, а новий субрахунок допоможе отримувати інформацію про суми одержаних пільг у розрізі кожного податку та загалом.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і запропоноване нове вирішення наукової задачі щодо формування організаційно-методологічних та методичних засад обліку і аналізу в системі оподаткування акціонерних товариств. На даній підставі побудована система податкового стимулювання, до якої входять: · податкові стимули у формі зменшення зобов?язань перед державою - податкові пільги ; Як наукова основа розробки методології обліку і аналізу системи оподаткування в дисертації містяться: локальна модель групування різних видів податкових стимулів за якісними ознаками, запропонована автором у вигляді схеми класифікація податкових стимулів а також структура податкових пільг за характером їх використання. Такими ознаками, за якими проведена класифікація, є : період надання відстрочення; місце зарахування податків і зборів; рівні бюджетів, у які надходять податків; органи влади, що надають відстрочення; види податків; джерела покриття витрат, до яких відносяться податки. Оскільки процес отримання і використання податкових пільг складається з процесу одержання податкових пільг, процесу використання податкових пільг і процесу відновлення сум податків і зборів, за якими не виконаний передбачений цільовий характер використання отриманих пільг, на сторінках роботи для ведення обліку податкових пільг практично запропоновано використовувати балансовий рахунок 48 „Цільове фінансування” з виділенням субрахунку 481 „Цільове фінансування у вигляді пільг”.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?