Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 138
Види, принципи побудови та організаційна структура банків як підприємств ринкової інфраструктури. Проблеми формування і основні функції банківської системи України. Розробка концептуальних засад організації комплексного аналізу фінансової стійкості банку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відносна стабілізація курсу національної грошової одиниці, зниження інфляції спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу банківських операцій та послуг. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямованості на розроблення цілісного підходу до оптимізації фінансового управління банками в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості та виходу на траєкторію стабільного зростання. банк фінансовий стійкість Надзвичайно високе значення банків в ефективно функціонуючій ринковій системі зумовлює такий стан справ, коли суспільство не ставитиме під сумнів платоспроможність та стабільність банківської системи, а депоненти та акціонери будуть впевнені у фінансовій стійкості свого банку. В процесі дослідження використовувалися: метод системної оцінки і діалектичний підхід при визначенні видів, принципів побудови та організаційної структури банків як підприємств ринкової інфраструктури, дослідженні проблем формування банківської системи України; методи концептуально-логічного аналізу при формуванні основних теоретичних концепцій комплексного управління фінансовою стійкістю банку; методи системно-структурного аналізу та економіко-математичного моделювання для вдосконалення методології рейтингової оцінки банків; нормативні, балансові і оптимізаційні методи та методи економіко-математичного моделювання для вдосконалення управління банківськими ризиками в механізмі забезпечення фінансової стійкості; системний підхід, методи експертної оцінки та економіко-математичного моделювання при аналізі сучасного стану і розробці шляхів зміцнення фінансової стійкості банків України. На відміну від існуючих підходів дослідження фінансової стійкості пропонується цілісний підхід до оптимізації управління банком, який полягає і базується на визначених автором принципах: урахування специфіки країни, науковий характер, комплексність, забезпечення системного підходу до аналізу, обєктивність, конкретність, точність, дійовість, оперативність, демократизм, проведення аналізу за планом і систематично;Отже для досягнення стійкості банківської системи в період трансформації ринкової економіки НБУ потрібно здійснити додаткові заходи, спрямовані на підвищення платоспроможності і надійності функціонування банківської системи, а саме: підвищити рівень капіталізації банків; удосконалити систему реєстрації банків і порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій; розробити стратегію роботи з великими профільними банками, що має зменшити ризик виникнення кризи банківської системи; вдосконалити систему страхування вкладів і депозитів; використовувати оцінку рейтингу банків за системою CAMEL; установити жорсткіший контроль за формуванням банками фондів страхування кредитних ризиків; ефективніше використовувати систему раннього реагування, яка дає змогу виявляти проблеми в діяльності банків на початкових стадіях їх виникнення. Для цього, на наш погляд, мають бути виконані такі завдання: розширення переліку статистичної інформації про стан кредитних організацій; проведення інспекційних перевірок на достовірність наданої звітності на основі принципів прозорості і публічності, обчислення реальних показників достатності капіталу, стану ліквідності та якості активів банків, оцінювання динаміки розвитку банків; спрощення (формалізація) процедур злиття банківських організацій; скорочення кількості банків із генеральними валютними ліцензіями; стимулювання довгострокових заощаджень шляхом підтримки розвитку банків, що залучають довгострокові заощадження; вдосконалення функціонування системи гарантування банківських депозитів, що враховує зарубіжний досвід, а також введення обовязкового застосування цієї системи у тих банках, що залучають значні обсяги заощаджень приватних осіб. Ринкова категорія “фінансова стійкість банку” відображає фінансовий стан банківської установи в існуючому середовищі, на базі чого можливо виділити основні параметри фінансової стійкості банку (рис. До ендогенних факторів належать: адекватність капіталу банку, якість активів банку, рівень менеджменту, рівень рентабельності, ліквідність балансу банку, платоспроможність банку. Розділ 3 “Рейтингова оцінка стану фінансової стійкості банку” містить дослідження існуючих методів рейтингової оцінки банківської діяльності, що дозволило сформулювати пропозиції щодо вдосконалення методології рейтингової оцінки стану фінансової стійкості банку.Соціально-економічна роль банків в економіці визначається функціями, які вони виконують, відіграючи роль базової ланки кредитної системи і можуть бути побудованими за принципами сегментування чи універсальності. Для досягнення стійкості банківської системи потрібно здійснити додаткові заходи, спрямовані на підвищення платоспроможності і надійності функціонування банківської системи, а саме: підвищити рівень капіталізації банків; удосконалити систему реєстрації банків і порядок надання ліцензій на здійснення банківських операцій; розробити стратегію роботи з

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?