Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста - Автореферат

бесплатно 0
4.5 252
Стан і особливості організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста. Рекомендації щодо застосування моделі організаційно-методичного забезпечення управління діяльністю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, що якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління. Проте вони залишаються ще недостатньо дослідженими в теорії педагогіки, особливо щодо організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Проте, аналізуючи психолого-педагогічні роботи з питань педагогічної інноватики та педагогічного менеджменту, ми дійшли висновку, що недостатня розробленість організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів з боку місцевих органів управління освітою гальмує процеси їх розвитку. Актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дослідження - «Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста». Мета дослідження - теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка моделі організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста. гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження моделі організаційно-методичного забезпечення буде сприяти підвищенню рівня управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів за умов розробки: модернізованих функцій діяльності НМЦ міського управління освітою;У першому розділі - «Проблеми організації інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів» проаналізовано сутність і специфіку інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів в сучасних умовах та визначено її складові; розроблено технологію діагностування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; визначено сутність організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів та критерії його визначення. Зокрема, під інноваційним освітнім процесом ми розуміємо процедуру застосування освітніх інновацій з метою якісної зміни мети, структури, змісту, форм і методів навчання, виховання й управління; під інноваційною педагогічною діяльністю - експериментальну і пошукову діяльність педагогічних працівників з метою розробки, експерименту, апробації, впровадження і застосування педагогічних інновацій; під інноваційною педагогічною технологією - сукупність форм, методів і засобів досягнення високих результатів освітньої діяльності за умов застосування педагогічних інновацій у процесі творчої діяльності педагогічних працівників. Основними параметрами структурних компонентів інноваційної діяльності ми визначили: зацікавленість, бажання, готовність, потреба в здійсненні інноваційної діяльності (мотиваційний компонент); прагнення до самоосвіти, вміння творчо мислити, здатність генерувати оригінальні ідеї, уміння приймати нестандартні рішення (креативний компонент); знання нормативно-правової бази інноваційної діяльності, володіння основними поняттями педагогічної інноватики, розуміння суті педагогічної інноватики, знання основних законів менеджменту освітніх інновацій та педагогічної інноватики (когнітивний компонент); самоаналіз інноваційного досвіду, контроль та оцінювання інноваційної діяльності, розробка критеріїв оцінювання процесу впровадження інновацій та коригування результатів інноваційної діяльності (рефлексивний компонент). Харкова кількісний та якісний аналізи стану організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю ЗНЗ свідчить, що 42% керівників ЗНЗ, 56% учителів і 60,2% методистів РМК вважають його незадовільним; 49,7% керівників ЗНЗ, 47% вчителів, 49% методистів РМК визнають цільові науково-практичні семінари як найбільш результативну форму роботи НМЦ; 11% учителів, 9% методистів РМК, 12,9% керівників ЗНЗ вважають найбільш ефективною формою науково-методичного й організаційного забезпечення проведення науково-методичним центром презентацій педагогічних інновацій, виставок, конкурсів тощо; 6% учителів, 12,4% керівників ЗНЗ, 9% методистів РМК приділяють важливе значення методичним рекомендаціям щодо застосування інновацій та управління ними. У другому розділі «Модель організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста» розроблено й обгрунтовано зміст і технологію організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю ЗНЗ науково-методичним центром міського управління освітою; виокремлено модернізовані функції діяльності НМЦ, схарактеризовано зміст і структуру діяльності лабораторії педагогічних інновацій НМЦ, визначено організаційні та науково-методичні заходи, що створюють систему організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю ЗНЗ в умовах великого міста; розроблено технології діагностування рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та організа

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?