Організаційно-методичні умови професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах - Статья

бесплатно 0
4.5 225
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання національних бойових мистецтв у своїй професійній діяльності в контексті подальшої розробки й упровадження цілісної системи спеціальної підготовки майбутніх фахівців з українського рукопашу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В статье представлен комплексный научный анализ проблемы профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры к использованию национальных боевых искусств в своей профессиональной деятельности в контексте последующей разработки и внедрения целостной системы профессиональной подготовки будущих специалистов по украинскому рукопашу «Спас». The article provides the entire scientific analysis of the problem of future PE teachers" professional training for using national martial arts in their professional activity in the context of further development and implementation of the whole system of future specialists" professional training in the Ukrainian close fight “Spas”; the authors have developed and grounded theoretical and methodical principles of future specialists" professional training in national martial arts in higher pedagogical educational institutions; the organizational and methodical conditions for the process realization have been determined. фізичний культура рукопаш учитель До того ж, реалізація завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури зі спеціалізацією «український рукопаш Спас» гальмується такими протиріччями: - між соціальним замовленням суспільства на вчителя фізичної культури, спроможного професійно й компетентно організувати роботу з національних видів спорту, і браком такої підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України; Необхідність подолання зазначених суперечностей, які значною мірою повязані з браком у вищих педагогічних навчальних закладах України цілеспрямованої підготовки фахівців зі спеціалізації «український рукопаш Спас», потребує наукового осмислення й розв’язання цієї важливої проблеми, розробки концепції розвитку національних видів спорту в країні. Професійна підготовка майбутніх фахівців з українського рукопашу «Спас», як загальне, є складником професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту; як особливе - має свою специфіку, зумовлену особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців з національних бойових мистецтв; як індивідуальне - відображає залежність ефективності підготовки від особистісних якостей майбутнього фахівця, його психологічної культури, здатності до педагогічної та тренерської діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?