Організаційно-методичні підходи до підвищення ефективності підприємств спиртової промисловості України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Впровадження інноваційних технологій у спиртовій промисловості України. Формування фінансово-кредитного механізму галузі. Впровадження у виробництво високооктанових кисневмісних добавок до бензинів. Створення екотрудової асоціації харчових підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спиртова промисловість здатна задовольнити всі потреби України при завантаженні потужностей лише на 40 %, тому пошук нових ринків збуту продукції призводить до необхідності введення інноваційних технологій і виробництві нових видів продукції, яким є високооктанова кисневмісна добавка до бензинів. В умовах трансформаційних процесів в економіці ефективність діяльності підприємств спиртової промисловості значно знизилась, проте проблема не знайшла свого комплексного вирішення. Своєчасність подібного дослідження для спиртової підгалузі харчової промисловості обумовлюється відсутністю методичних розробок і рекомендацій практичного характеру щодо впровадження у виробництво високооктанових кисневмісних добавок до бензинів з урахуванням особливостей діяльності підприємств спиртової промисловості, стану екології та енергетичної залежності України. визначити виробничий потенціал підприємств спиртової промисловості України при умові розширення виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів; Вперше: · запропоновано організаційно-методичні підходи щодо ефективної організації виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів на підприємствах спиртової промисловості України спираючись на сприятливі інвестиційні умови виробництва;У першому розділі “Теоретичні основи визначення ефективності виробництва на підприємствах спиртової промисловості України” розглянуто сутність та критерії визначення ефективності виробництва, узагальнено показники ефективності виробництва спиртової промисловості в ринкових умовах та обґрунтовано необхідність використання високооктанової кисневмісної добавки до бензинів. Вітчизняна наукова думка розрізняє різні види та рівні ефективності, які можуть визначатись як окремо, так і в сукупності; натомість, зарубіжна наукова думка визначає ефективність виробництва як умову досягнення технологічної та економічної ефективності. Тому, при визначенні рівня ефективності виробництва є сенс використовувати загальноприйняту методику відношення ефекту до витрат; у разі необхідності здійснення оцінки ефективності виробництва доцільніше використовувати методику за Паретто. Доведено, що ефективність виробництва слід оцінювати з урахуванням науково обґрунтованих не тільки економічних і соціальних, а і екологічних критеріїв та їхнього поєднання, беручи до уваги одне із завдань виробництва - створення умов для відтворення та всебічного розвитку людського та трудового потенціалу держави, забезпечення в цілому добробуту кожного учасника виробничого процесу, безпечних екологічних умов життєдіяльності на виробництві та за його межами. Екологічна ефективність характеризується можливістю одержання ефекту в результаті зменшення витрат на ліквідацію наслідків інтенсивного антропогенного втручання в навколишнє середовище, створення належних умов для розширення відтворення природних ресурсів.В результаті проведення теоретичних досліджень удосконалено класифікацію чинників впливу на ефективність виробництва, в основі якого лежить доповнення чинниками екологічної ефективності за рівнем обєкту господарювання. Екологічна ефективність характеризується можливістю одержання ефекту в результаті зменшення витрат на ліквідацію наслідків інтенсивного антропогенного втручання в навколишнє середовище, створення належних умов для розширення відтворення природних ресурсів. Максимізація отримання прибутку як найважливішої складової критерію ефективності визначається метою підприємницької діяльності в умовах трансформаційних процесів ринку. З метою врахування магістрального шляху розвитку світової економіки в бік альтернативних джерел енергозабезпечення проведено дослідження досвіду застосування біоетанолу в інших країнах світу, результати якого підтверджують доцільність використання ВКД в Україні. Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності та стану спиртової промисловості показав, що спиртова галузь харчової промисловості є сприйнятливою для інвестицій та гарною базою для проведення інноваційних процесів щодо впровадження у виробництво нових за технологічними ознаками видів продукції.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?