Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 202
Дослідження обсягів та змісту діяльності керівних фізкультурних організацій обласного рівня з управління пропагандою. Обґрунтування можливості підвищення ефективності пропаганди фізкультурних занять за допомогою організаційно-методичного впливу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На шляху примноження кількості залучених до спортивних і оздоровчих занять великого значення набуває пропаганда - цілеспрямоване розповсюдження та популяризація фізкультурних знань з метою переконання населення в необхідності таких занять. В останні десять років, у звязку із проведенням у сфері фізичної культури і спорту України комерційної діяльності, пропаганда часто здійснюється у вигляді реклами фізкультурно-оздоровчих послуг, товарів, видовищ, атракцій. Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та методична база, потреби практики зумовили вибір теми дослідження “Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності у сфері фізичної культури і спорту”. Дисертаційну роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.3.5. виявлено резерви подальшої активізації пропаганди і реклами, з урахуванням яких складено і апробовано цільову комплексну програму (ЦКП) підвищення їхнього рівня у Волинській області. отримано нові теоретичні відомості, про технологію управління пропагандистською і рекламною діяльністю у сфері фізичної культури і спорту.Літературний огляд висвітлює: функції, принципи і дієвість пропаганди фізкультурних занять у сучасному суспільстві; етапи проведення пропаганди як безперервного освітньо-виховного процесу, актуальність впровадження ефективної реклами фізкультурно-оздоровчих послуг; принципи, види реклами і особливості її розповсюдження; роль засобів масової інформації у формуванні фізкультурних інтересів населення, результати контент-аналізу фізкультурної і спортивної інформації, яка друкувалася на шпальтах різних газетних видань. У другому розділі “Методи і організація дослідження” описано зміст та процедуру застосування комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження: аналізу літературних джерел з питань пропаганди і реклами; контент-аналізу, опитування, експертної оцінки, системного аналізу, цільового комплексного програмування, методів математичної статистики. Цільове комплексне програмування удосконалення пропаганди і реклами у Волинській області здійснено шляхом побудови “дерева цілей” на засадах послідовного переходу від цілей до підцілей і завдань як засобів їх досягнення. На першому етапі (листопад 1999 - березень 2000 року) вивчено науково-методичну літературу та нормативні документи, проведено контент-аналіз змісту публікацій фізкультурно-спортивної тематики обласних газет, складено анкети, проведено пілотажне анкетування з метою удосконалення змісту анкет, обрано спортивні школи і оздоровчі клуби для проведення опитування. На другому етапі (квітень - серпень 2000 року) проведено анкетування у типових спортивних школах і оздоровчих клубах із залученням 200 респондентів; піддано системному аналізу 273 одиниці документації планування і реалізації діяльності шести керівних фізкультурних організацій Волинської області.Результати дослідження дали можливість сформулювати такі висновки: Аналіз фахової літератури засвідчив актуальність і недостатню теоретичну та наукову розробку питань управління та організації пропаганди і реклами. Функція “пропаганда фізичної культури і спорту“ планується і реалізується всіма керівними фізкультурними організаціями обласного рівня. Найбільші її обсяги мають місце в планах Волинської обласної ради ФСТ “Спартак“-19%; Управління фізичної культури, спорту і туризму Волинської облдержадміністрації - 17%. Обласні ради фізкультурно-спортивних товариств “Динамо“, “Колос“, “Україна“ планують 14,4, 14,3 і 12,2% відповідно, Відділення НОКУ у Волинській області - 13,6%. Результати дослідження свідчать, що керівні фізкультурні організації Волинської області третину всієї пропаганди проводять у вигляді її наочної форми (планується - 33%, реалізується - 33,2%).

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?