Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Дослідження оздоровчого тренування, розробленого для студентів, з вадами соматичного здоров’я. Розгляд меж фізичних навантажень при тренуваннях, з урахуванням рівню здоров’я студентів. Оцінка організаційно-методичних принципів поступовості занять.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сущенко, 2005 та ін.) показує, що методи, які застосовуються в організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, недостатньо ефективні для забезпечення належного рівня фізичної підготовленості студентів. Рівень фізичного виховання у вищій школі не сприяє ефективному зменшенню дефіциту рухової активності студентів, що є однією з причин різного роду відхилень у їхньому здоровї. Наведені факти свідчать, що методика проведення та організації занять у вищих навчальних закладах потребує вдосконалення, розробки і наукового обґрунтування шляхів підвищення якості викладання фізичного виховання, спрямованого на покращення здоровя студентів (В.А. Дослідження, що складали основний зміст роботи, були виконані відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр., у рамках теми 2.1.5 “Динаміка стану здоровя студентів в процесі навчання у вищих навчальних закладах” (номер державної реєстрації 0101U004940). Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: - вперше обґрунтовано програму оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоровя, з врахуванням індивідуальних особливостей студентів, яка дозволяє при мінімальній затраті часу отримати високий рівень здоровя і можливість підтримувати його тривалий час;До якого рівня необхідно поступово збільшувати фізичне навантаження для студентів з низьким рівнем соматичного здоровя студентів? Було проведено математичну обробку показників фізичного розвитку, функціонального стану, рівня працездатності, рухової активності та фізичної підготовленості 217 студентів 1-IV курсів. Для виявлення мотивів до регулярних занять фізичними вправами було опитано тих же студентів що й на другому етапі та зясовано мету їх занять фізичними вправами (за 10-бальною шкалою оцінювання). Результати дослідження попередніх етапів дозволили розробити експерименту програму, спрямовану на покращення стану соматичного здоровя засобами оздоровчого тренування, яка ґрунтується на реалізації методичних принципів поступовості і безперервності фізичних навантажень, адекватності фізичного навантаження рівню здоровя студентів, цілеспрямованості та ритмічності застосування засобів оздоровчого тренування засобів різного спрямування. У третьому розділі “Взаємозвязок рухової активності і деяких показників фізичного стану студентів ВНЗ” досліджено взаємозвязок рухової активності й показників фізичного розвитку, функціонального стану, соматичного здоровя, а також фізичної працездатності студентів I-IV курсів Миколаївського державного університету.Хоча існує багато оцінок окремих сторін здоровя людини, комплексна оцінка стану здоровя потребує конкретизації, наукового обґрунтування кількісного вираження рівня здоровя окремої людини. Значною мірою малодослідженими залишаються питання впливу фізичних навантажень на рівень фізичного здоровя і реалізації здібностей, взаємозвязку розвитку фізичних якостей і резерву здоровя, що ускладнює створення системи оздоровчого тренування студентів. Встановлено, що найбільшого рівня ефективності оздоровчого тренування можна досягти за умови використання базових методичних принципів (поступовості і безперервності фізичного навантаження, адекватності фізичного навантаження до рівня здоровя, цілеспрямованості засобів оздоровчого тренування, ритмічності застосування засобів різної спрямованості), а також такого співвідношення затрат часу на розвиток фізичних якостей: на загальну витривалість виділяють 50-60% усього часу, на силу і силову витривалість - 15-20%, на швидкість і швидкісну витривалість - до 10%, на гнучкість - 5-10%, на спритність 10-15% від загального часу занять. Про ефективність використання методичних принципів оздоровчого тренування та раціональність розподілу часу для покращення розвитку основних фізичних якостей свідчать величини приростів: у розвитку швидкості та швидкісної витривалості результат зріс на 5,2%, сили і силової витривалості - на 32,2%, витривалості - на 8,9%, швидкісно-силових якостей - на 9,4%, спритності - на 12,8%, гнучкості - на 37,1%, у всіх випадках (Р <0,01-0,001). Встановлено, що методика оздоровчого тренування з різнобічною спрямованістю засобів тренування позитивно вплинула на рівень соматичного здоровя: наприкінці навчального року він зріс від 2,0-2,5 до 3,5-4,5 бала (у тих, хто мав вихідний низький рівень здоровя) і від 3,0-3,5 до 4,5-6,0 бала (у тих, хто мав нижчий від середнього рівень здоровя).

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?