Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи - Статья

бесплатно 0
4.5 166
Проблема біологічного віку студентської молоді. Чинники, які впливають на стан здоров’я студентів у процесі занять з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп. Визначення біологічного віку як запоруки гармонійного та здорового студента.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У статті розглянуто проблему біологічного віку студентської молоді, виокремлено чинники, які впливають на стан здоров ’я студентів у процесі занять з фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп ВНЗ. В статье рассмотрена проблема биологического возраста студенческой молодежи, выделены факторы, влияющие на состояние здоровья студентов в процессе занятий по физическому воспитанию в специально-медицинских группах вузов. Відповідність індивідуального морфо-функціонального рівня розвитку студентів до середньостатистичній нормі даної популяції, що відображає нерівномірність розвитку, зрілості і старіння різних фізіологічних систем і темп вікових змін адаптаційних можливостей організму, визначає таке модельне поняття, як біологічний вік. Динаміка темпу старіння людей різних вікових груп, а саме студентської молоді відносно календарного й біологічного віку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відображає тенденцію збільшення темпу старіння студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. На першому етапі дослідження отримані результати показали, що біологічний вік відповідає календарному у 16,6 % студентів, віку 30-40 років у 66,8 % студентів, віку 5060 років у 16,6 % студентів.Оскільки біологічний вік людини обумовлюють фізіологічні, функціональні та адаптаційні можливості організму, то найбільш раціональним засобом для забезпечення довголіття й профілактики передчасного старіння слід вважати засоби фізичного виховання з метою мобілізації механізмів адаптації перш за все у молодих людей, схильних до патологічних змін різних органів і систем організму.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?