Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Особливості організаційно-методичного забезпечення підготовки бакалаврів фізичної реабілітації (терапії) у вищій школі Канади. Можливості використання цього досвіду для вдосконалення організаційно-методичних аспектів підготовки фахівців в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Неабиякий інтерес викликає система підготовки кадрів у Канаді - країні, яка є світовим лідером у новій для України освітній та професійній сфері фізичної реабілітації. На ринку праці США та інших економічно розвинутих країн існує значний попит на канадських фахівців галузі фізичної реабілітації. Таким чином, актуальність проблеми, яка полягає в можливості творчого використання досвіду Канади в підготовці фахівців з фізичної реабілітації, та відсутність у вітчизняній науково-методичній літературі досліджень системи підготовки відповідних кадрів у Канаді зумовила вибір теми дослідження „Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді”. Роль автора полягала в аналізі закордонного досвіду підготовки фахівців з фізичної реабілітації, зокрема організаційно-методичних засад підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді. Результати проведених досліджень використано для вдосконалення навчального процесу, доповнення змісту навчальних дисциплін „Вступ до спеціальностей галузі”, „Вступ у фізичну реабілітацію”, „Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату”, організації клінічних практик для студентів факультету фізичної реабілітації Львівського державного інституту фізичної культури, а також при підготовці й проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади 2003/2004 н.р. зі спеціальності „Фізична реабілітація” та у роботі Львівської обласної асоціації фахівців з фізичної реабілітації, про що свідчать відповідні акти впровадження.Існування такої відповідності відкриває можливості для аналізу теорії і практики фізичної реабілітації у країнах-членах Світової конфедерації фізичної терапії загалом (World Confederation for Physical Therapy) і Канади зокрема. Упродовж періоду підвищення кваліфікації, навчання та стажування у Канаді і США автор вивчав сферу діяльності фізичного терапевта у країнах-членах Світової конфедерації фізичної терапії, проводив збір документів, повязаних з нормативним, організаційно-методичним забезпеченням підготовки та сертифікації професійної діяльності бакалаврів фізичної терапії у Канаді. На другому етапі (2001-2003) обґрунтовано відповідність між прийнятим в Україні терміном фізична реабілітація і міжнародним трактуванням терміну фізична терапія, виявлено міжнародні стандарти освіти і практичної діяльності у фізичній терапії, окреслено сферу діяльності та основні складові професійної кваліфікації бакалавра фізичної терапії у Канаді, встановлено мережу навчальних закладів з фізичної терапії у цій країні; проаналізовано зміст та організаційно-методичні аспекти підготовки фізичних терапевтів-бакалаврів і форму загальнодержавного підсумкового контролю за якістю підготовки. У цьому і наступних розділах дисертації, аналізуючи теорію та практику фізичної реабілітації в Канаді, ми зберегли оригінальне вживання термінів фізична терапія і фізичний терапевт, беручи до уваги їхню відповідність прийнятим в Україні термінам фізична реабілітація і фізичний реабілітолог (фахівець з фізичної реабілітації). У четвертому розділі „Організаційно-методичне забезпечення підготовки бакалаврів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах Канади” подається аналіз „Базового навчального плану канадських освітніх програм з фізичної терапії” (Entry-Level Curriculum for Canadian Physical Therapy Programs), висвітлюється організація освітньо-професійної підготовки, розкривається зміст підготовки фахівців на прикладі університету Манітоба, досліджується форма і зміст підсумкового загальнодержавного контролю професійної підготовленості бакалаврів фізичної терапії в Канаді.Вивчення й аналіз канадського досвіду дозволили нам запропонувати алгоритм клінічної діяльності фахівця з фізичної реабілітації в Україні (рис. Фахівець з фізичної реабілітації може використати такі основні методи обстеження, як огляд, антропометрія, виконання активних та пасивних рухів, гоніометрія, мануальне мязове тестування, ізометричне напруження мязів, динамометрія, пальпація, шкала болю, функціональні тести. Окреслений варіант структури клінічної діяльності доцільно враховувати при вдосконаленні освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з фізичної реабілітації, а його практична реалізація позитивно вплине на якість реабілітаційних послуг в Україні і наблизить їхній рівень до сучасних вимог. Канадський досвід свідчить, що до створення освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з фізичної реабілітації, яка слугуватиме основою для вдосконалення навчальних планів вищих навчальних закладів України, необхідно залучати фахівців з фізичної реабілітації, фізичного виховання, охорони здоровя, освіти, соціальної сфери та інших зацікавлених сторін. Підтвердилися відомості про те, що в Україні спостерігається неврегульованість правового поля діяльності фахівців з фізичної реабілітації та субєктивне трактування місця і ролі фізичної реабілітації у сферах фізичної культури та охорони здоровя; система вищої освіти з фізичної реабілітації перебуває на етапі формування, а підготовк

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?