Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я - Автореферат

бесплатно 0
4.5 218
Дослідження показників фізичного розвитку, здоров’я, фізичної і психофізичної підготовленості дошкільнят до навчання у школі. Розробка програми фізичного виховання для зміцнення здоров’я дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У фізичному вихованні дошкільнят з відхиленнями у стані здоровя розроблені лише окремі аспекти: диференційоване фізичне виховання дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (О. В. Водночас дослідження особливостей фізичного розвитку, фізичної і психофізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку, які мають відхилення у стані здоровя і належать до другої групи здоровя, не проводилися. Роль автора у виконанні цієї теми полягала у теоретичному обґрунтуванні, розробці й апробації засобів, методів та форм фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоровя для підвищення рівня фізичної і психофізичної підготовленості. Розробити та апробувати програму фізичного виховання для зміцнення здоровя дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоровя і підвищення рівня їхньої фізичної та психофізичної підготовленості. Наукова новизна: - уперше запропоновано і обґрунтовано етапність фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоровя; обґрунтовано доцільність організації різних за змістом занять з фізичного виховання; доведено ефективність диференційованих занять з фізичного виховання, коригувальних занять, додаткових самостійних занять фізичними вправами, додаткових засобів оздоровлення для дітей другої групи здоровя з різними відхиленнями у стані здоровя з метою підвищення рівня їхньої фізичної і психофізичної підготовленості;У першому розділі дисертації “Організаційно-методичні та соціально-біологічні аспекти фізичного виховання дошкільнят з відхиленнями у стані здоровя” проаналізовано й узагальнено дані літератури з питань організації і методики фізичного виховання дітей з відхиленнями у стані здоровя в умовах дитячих дошкільних закладів. При цьому відзначається, що в умовах дошкільних закладів діти другої групи здоровя навчаються разом із дітьми першої групи за загальною програмою з фізичного виховання. Захворювання органів дихання (з яких 77,53% - гострі респіраторні захворювання і грип), порушення постави (30-60%), вади зору (5,0-10,4%) посідають перші місця в структурі захворюваності дітей 5-6 років. 36% дітей мають дві і більше патологій різних органів та систем одночасно; з віком спостерігається тенденція до зростання захворюваності дітей (Н. М. У контрольній групі діти із різними відхиленнями у стані здоровя були представлені пропорційно: по 6 хлопчиків і дівчаток з порушеннями зору, по 5 дітей з порушеннями мови і по 4 дитини з захворюваннями органів дихання.У 78,12% дошкільних установ діти другої групи здоровя навчаються за загальною програмою з фізичного виховання разом з практично здоровими дітьми основної групи. Разом з тим у спеціальній літературі відсутні рекомендації щодо раціональної організації і методики занять з дітьми, які знаходяться на грані можливих нозологій і згідно з нормативними документами повинні займатися в одній групі разом із практично здоровими дітьми. У дітей з порушеннями зору зафіксовано відносно гірші показники фізичної підготовленості: відносно найнижчими виявилися результати у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи (6,60±2,92 разів у дівчаток і 3,18±1,70 разів у хлопчиків) та у підніманні тулуба в сід (9,73±3,61 разів у дівчаток і 5,00±2,83 разів у хлопчиків). Як і передбачалося, кількість написаних ними літери “о” виявилася найнижчою (p<0,05) у дітей з порушеннями зору (в середньому 6,27±1,71 літер у дівчаток і 5,12±1,11 літер у хлопчиків); діти з порушеннями мови за 10 секунд промовили найменшу (p<0,05) кількість цифр: дівчатка - 10,69±1,49 цифр, хлопчики - 10,93±1,67 цифр. Суть її така: протягом тижня, крім заняття з фізичного виховання, проводилися коригувальні заняття, заняття з хореографії і плавання; зміст програми складався з двох частин - однакової для усіх дітей з відхиленнями у стані здоровя і диференційованої залежно від характеру відхилень; було виокремлено чотири етапи фізичного виховання, кожен з яких відрізнявся характерними завданнями і засобами; для дітей з різними відхиленнями у стані здоровя коригувальні заняття мали різну спрямованість, були рекомендовані різні за змістом додаткові самостійні заняття і додаткові засоби фізичного виховання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?